ISLAMSKA ZAJEDNICA KAO NUHOVA LAĐA 

Islamska zajednica u minulom vremenu bila je zapostavljena od strane vlasti. Njene ovlasti bile su svedene na obavljanje namaza, upriličenje šerijatskih vjenčanja, održavanje dženaza… Danas Islamska zajednica, zahvaljujući borbi jakih i sposobnih vjernika, ima široku lepezu ovlasti. Ona podržava vjersku i svjetovnu edukaciju svojih članova; osniva odgojno-obrazovne ustanove; inicira humane, humanitarne, ekološke i druge akcije; podržava borbu za prava čovjeka na slobodu, pravdu, identitet, život itd. Vjera islam i Islamska zajednica nemaju ništa sa nasiljem i ekstremizmom. Islamska zajednica brine o svojim članovima tako što ih usmjerava da ne bilo samozvanih alima, internet i drugih šejhova, da se svi vjernici pridržavaju puta koja ona trasira, tumači, držeći se za Allahovo uže, Kur'an a.š. i sunnet Poslanika s.a.v.s., podržavajući dobre mufessire koji tumače kur'anske ajete koji zahtijevaju tumačenje, proizvodeći hafize, muhaddise i drugu ulemu u službi prenošenja ispravne vjere čovječanstvu i umjerenog puta.

Da se podsjetimo Poslanikovih s.a.v.s. savjeta na oprosnom hadžu kada je, između ostalog, kazao: ,,…O ljudi, svi vi imate Jednog Stvoritelja. Svi ste vi potomci jednog pretka. Nikakva podjela na bolje i lošije nije prihvatljiva. Arap nema prednosti nad ne-Arapom, niti ne-Arap nad Arapom! Bijelac nije bolji od crnca, niti crnac od bijelca. Jedino što je važno jeste bogobojaznost i vaš lični kvalitet…“  Što se tiče Kur'ana a.š., kao Allahovog govora, on kaže: ,,La ikrahe fid dini!“ (U vjeri nema prisile). I da podvučemo, kada jedni druge pozdravljaju muslimani kažu Es-selamu ‘alejkum, što znači: „Neka je MIR (Božiji) sa tobom“, što jasno govori o jednom od najvažnijih principa islamske vjere.

Neki učenjaci za cjelokupnu krizu u islamskom svijetu i ummetu krive materijalizam ili pohlepu za materijalnim bogatstvima, pa vele sa je skretanje islamskog ummeta s najprimjerenije linije koju je zacrtao u praksi sam Poslanik a.s. počelo rano, odmah nakon  njegovog  odlaska  s  ovoga  svijeta, završetka  perioda  Objave i odlaska generacije ashaba. Razlog leži u tome što su ljudi, nakon generacije koja je živjela dok je Poslanik bio živ i dok je dolazila Objava, bili ostavljeni da sami svojim trudom otjelovljuju  misiju  islama,  a  svaka  generacija  je  uvjetovana  snagom njenih jedinki shodno onome što nudi njihovo vrijeme, mjesto, mogućnosti, promjene i izazovi tog vremena. Sve ovo se  jasno potvrdilo  u  historijskom  hodu  misije  islama.  Odnos  između  snage  poticaja  islama  i  načina interpretacije  bio  je  obrnuto proporcionalan napretku ummeta, njegovoj tradiciji i zatečenim manifestacijama civilizacije u njemu. Svjedoci smo brojnih migracija muslimana nakon ratova na Bliskom istoku. Naši prostori su i u trenutku pisanja ovih redova krcato puni migrantima koji su se veoma dobro uklopili u evropski stil života. Njihova  duhovnost je sačuvana uprkos njihovim teškim muhadžirskim uvjetima za život. Smireni su, staloženi, zahvalni i ustrajni u svom cilju. Moglo bi se kazati da je dobro odgojen Čovjek (sa velikim Č) svugdje, na svakom mjestu, vremenu i stanju – čovjek, a da je loše odgojena osoba, kriminalac, agresivac, prevarant, također takav u svim okolnostima. Muslimani su pokazali da je moguće ispravno živjeti, kako u šerijatskoj, tako i u sekularnoj državi, kada se čuva svoja duhovnost, edeb, ahlak i opći moral. Također, evropski muslimani su dokazali da je moguće da u isto vrijeme budu evropski političari i dobri muslimani. Akademik Muamer Zukorlić – Muftija koji se na našim prostorima političkim sredstvima bori za slobodu i napredak svog naroda, istovremeno nastojeći uvesti etiku u politiku, najbolji je primjer za to.

Kada pripadnici vjere islama nisu odani Islamskoj zajednici koja ih drži na okupu, na pravom, umjerenom i ispravnom putu, već je ignorišu ili su nemarni prema njoj, onda oni mogu postati žrtve nekih uličnih duhovnih učitelja, ”šejhova” koji im tumače vjeru po svom nahođenju. To mogu biti i neki zlonamjerni internet šejhovi (čast kompetentnim autoritetima koje izuzimamo iz ove rečenice), koji traže neiskusne žrtve za svoje nečasne poslove, koji savjetuju nekome da gine, gladan i iznemogao u drugoj zemlji, dok taj isti ”šejh” u toploj sobi sit tipka na tastaturi kompjutera.

Vjerska pouka veoma je korisna za ljudsko društvo. Zemlje Evropske Unije već imaju vjeronauku kao školski predmet. One ističu da je vjeronauka koristan predmet koji doprinosi društvenom napretku na polju morala. Stav nekih zemalja je da upravo vjerska pouka u odgovarajućim školama, podvlačimo, izvlači vjeru iz fundamentalizma. Vjerska pouka zalaže se za dijalog vjere i sekularizma. Ona ne podržava svođenje ljudskog življenja samo na sferu potrošačkog društva bez duhovnih vrijednosti. U multikulturalnoj sredini vjeroučitelj, vjerski službenik je dobar poznavalac i drugih kultura. On poučava i svojim ličnim primjerom kao uzor drugima. Radi na jačanju volje polaznika vjerske pouke da čine dobro na Zemlji i odupiru se zlu svih vrsta. Imami, službenici Islamske zajednice su visokoobrazovane osobe, uzornog ponašanja i djelovanja koje u posljednje vrijeme nastoje da, osim osnovnih obaveza, uvrste u opis posla i dodatne, shodno aktuelnoj situaciji. Oni nastoje da idu ukorak s vremenom, zavisno od općeg stanja društva i njihove hutbe tretiraju veoma bitne i aktuelne teme. Žene, članice Islamske zajednice, također su veoma aktivne u afirmaciji dobra.

Hipokrizija svjetskih sila kada su u pitanju muslimani uopće jeste velika. Pripadnicima islama, čini se, kao da neko zlonamjerno želi prikačiti etiketu ekstremizma i terorizma, a ustvari islam nema nikakve veze sa ovim formulacijama, već su muslimani žrtve terorista. Muslimani se mogu odbraniti od potvora za terorizam samo ako budu revnosno prakticirali islam onako kako ih je podučio Kur'an a.š. i Poslanik Muhammed s.a.v.s. koji je kao onaj najljepše ćudi i morala bio uzor svim muslimanima. Praktično podučavanje jače djeluje na čovjeka i efikasnije je od teoretskog podučavanja, djelotvornije djeluje na razum i pamćenje, vodi oponašanju i slijeđenju.

Danas je uloga islama u jačanju svjetskog mira sve jača. Muslimani većinom afirmišu svoju vjeru onako kako joj dolikuje, a „u svakom žitu kukolja ima“. Vjerska pouka pod nadležnošću Islamske zajednice je, kao nikada prije, neophodna ljudskom društvu. Ako pripadnici islama ne budu odani Islamskoj zajednici koja ih kao njihovo jedino slobodno ostrvo spasa drži na okupu, na pravoj, umjerenoj i ispravnoj stazi, već ako je budu ignorisali ili bili nemarni prema njoj, onda mogu postati žrtve tzv. uličnih učitelja i raznih ”šejhova” koji im tumače vjeru po svom nahođenju. Zahvaljujemo kompetentnim ulemanskim autoritetima koji koriste internet za svoja cijenjena predavanja pomažući narodu da poveća vrijednost morala i znanje u vjeri. Muslimani današnjice pokazali su da je moguće ispravno živjeti kako u šerijatskoj, tako i u sekularnoj državi, kada se čuva duhovnost i opći moral. Također, evropski muslimani dokazali su da je moguće da u isto vrijeme budu evropski političari i dobri muslimani.

Projekti koje realizira Islamska zajednica nisu više u deficitu, već u „suficitu“, što je veoma dobro za cijelo društvo. Pod njenim okriljem održavaju se brojne manifestacije, okrugli stolovi, tribine, debate, međureligijski dijalozi i dr. Islamska zajednica aktivno prati aktuelnosti u društvu, opasnosti u svakodnevnici i adekvatno odgovara novonastalim situacijama. U skladu sa odlukama vrhovnih organa Islamske zajednice, cijeneći aktuelno stanje ugroženih građana od korona virusa COVID-19 koji se raširio na cijeloj planeti i imajući u vidu da islam štiti zdravlje i živote ljudi, Islamska zajednica je donijela niz mjera prevencije i zaštite. Ona je konstantno preko medija sa svojim članovima, savjetuje ih, usmjerava i bodri.

Glas islama 303, strana 28, ANALIZA, Doc. dr. Mersada Nuruddina Agović