Nastavljena podjela namirnica u ribarićkom kraju

CHR Hajrat, 03.05.2020. godine, nastavio je sa ramazanskom podjelom humanitarnih paketa u selima koja gravitiraju Ribariću.
Prehrambene namirnice i brašno distribuirane su i ovoga puta porodicama slabog materijalnog stanja.