Ramazan mjesec Allahovog oprosta

Zahvalu pripada Allahu dž.š., Milostivom, Samilosnom, Onome koji mnogo prašta i prima pokajanje. Neka Mu je neizmjerna hvala na ljepotama islama, uputama Časnoga Kur’ana i blagodatima mubarek mjesec Ramazana. Neka je salavat i selam na Poslanika islama Muhammeda a.s., na njegovu časnu porodicu i sve vjernike do Sudnjega dana. Amin.

Poštovana braćo, uvažene sestre, i ove godine uživamo i živimo u Allahovim blagodatima Ramazana, ali pod novim okolnostima koje su nastale uslijed pandemije korona virusa. Ramazan koji zauzima posebno mjesto u životu svakog muslimana ove godine je drugačiji, jer su zbog pandemije Allahove kuće čak i Kaba u Mekki i Poslanikova džamija u Medini privremeno nedostupne vjernicima za zajednički ibadet, ali su zato ovog Ramazana naše kuće postale mesdžidi i one svijetle za stanovnike nebesa kao što zvijezde svijetle za stanovnike zemlje.

U blagoslovljenom mjesecu Ramazanu otvaraju se vrata Dženneta, zatvaraju vrata Džehennema i šejtani se u lance vezuju, kao što se prenosi od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Kada dođe Ramazan, vrata Dženneta se otvore, a vrata Džehennema zatvore i šejtani se okuju u lance.” (Buharija i Muslim)

Mudrost toga jeste da se što više ljudi iskreno pokaje Allahu dž.š. Vrata oprosta i pokajanja širom su otvorena i čekaju pokajnike, one koji traže oprosta od svoga Gospodara, pa ima li takvih da im Uzvišeni Allah oprosti znajući da je njegova prva trećina milost, druga oprost, a treća oslobađanje Allahovih robova od vatre.

Allahov Poslanik a.s. je rekao: „Svaki čovjek, sin Ademov, je grješnik, a najbolji od grješnika jesu oni koji se kaju.” (Tirmizi)

Griješenje, nemar i zaborav svojstveni su čovjeku i Allahova milost je velika kada je tom slabašnom stvorenju ostavio vrata tevbe i oprosta sve dok ne umre. Da nije ove velike Allahove milosti i oprosta, doista bi čovjek bio u teškom stanju, njegova čežnja i nada u Allahov oprost i milost bila bi prekinuta.

Veliki islamski autoritet Ibnul Kajjim u svome djelu Medaridžu salikin kazuje jednu lijepu priču kada govori o oprostu i velikoj neizmjernoj Allahovoj milosti za ljude.

Od jednog od ispravnih prethodnika prenosi se da je u jednoj uličici vidio kako se vrata jedne kuće otvaraju i iz nje izlazi dječak plačući i vapeći, tražeći pomoć. Iza njega je bila majka koja ga je istjerivala. Nakon što ga je istjerala, ispred njegova lica zalupila je vrata i zaključala ih. Krenuo je dječak, napravio nekoliko koraka i stao. Razmišljao je. Nije znao, pored svoje kuće iz koje je istjeran, drugu kuću koja bi mu pružila utočište. Nije poznavao nikoga drugog pored svoje majke da bi ga prihvatio. Tužan, slomljena srca, ponovo se vratio kućnim vratima. Našavši ih zaključana, legao je ispred njih, svoj obraz spustio na prag i zaspao. Nakon nekog vremena vrata su se otključala i na njih je izašla majka. Vidjevši svog sinčića kako spava s obrazom položenim na prag, nije mogla da se suzdrži da ga ne uzme u svoje naručje. Prihvatila ga je u naručje, poljubila i rekla: „Sinčiću moj, kuda ideš od mene? Ko će ti pružiti utočište pored mene? Zar ti nisam rekla da mi se ne suprotstavljaš i da mi ne budeš nepokoran? Zar ti nisam rekla da me svojim ponašanjem ne tjeraš da postupim suprotno svojoj milosti, brizi i dobru kojeg ti želim?“ Zatim ga je unijela u kuću.

Razmislimo o ovom majčinom postupku, ovim majčinim riječima, a zatim poslušajmo riječi Allahovog Poslanika a.s.: „Allah je milostiviji prema Svojim robovima od majke prema svome djetetu.”

Ma koliko i kakvih imao grijeha, znaj da će ti ih Uzvišeni Allah oprostiti ukoliko se iskreno pokaješ za njih. Makar ih bilo koliko je morske pjene. Makar ih bilo koliko je između nebesa i Zemlje, Allah će ti ih oprostiti, samo padni svome Gospodaru iskreno na sedždu, zamoli ga za oprost i znaj da je Allahov Poslanik a.s. rekao “O ljudi, činite tevbu i istigfar Allahu jer ja činim tevbu u jednom danu sto puta.“ (Muslim)

Uzvišeni Gospodar je rekao: „Reci: – O robovi Moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je Milostiv!” (Ez-Zumer, 53)

U mjesec Ramazanu pokorimo se Allahovoj naredbi, jer je On naredio svima, pa i vjernicima da Mu se iskreno pokaju i traže oprosta: „O vjernici, iskreno se Allahu pokajte!” (Et-Tahrim, 8)

Tražimo oprosta od Gospodara u mjesec Ramazanu jer je oprost razlog našeg uspjeha na dunjaluku i Ahiretu. Uzvišeni Allah je rekao: „I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite!” (En-Nur, 31)

Tražimo oprosta od Gospodara jer je oprost razlog Allahove ljubavi prema Svojim robovima. Uzvišeni Allah je rekao: „Doista, Allah voli one koji se mnogo kaju i one koji se mnogo čiste.” (El-Bekara, 222)

Tražimo oprosta od  Gospodaru jer je oprost od grijeha razlog brisanja loših djela i njihovo pretvaranje u dobra djela. Uzvišeni Allah je rekao: „O vjernici, pokajte se Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uveo.” (Et-Tahrim, 8)

Također je Uzvišeni rekao: „Ali onima koji se pokaju i dobra djela čine Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i Samilostan je.” (El-Furkan, 70)

Zato, poštovana braćo i cijenjene sestre, iskoristimo mjesec Ramazan za iskrenu tevbu i istigfar, tražimo oprosta za svoje grijehe. Ovo je zlatna prilika koja se ne bi smjela propustiti, jer Allah dž.š. obasipa ljude u Ramazanu Svojom milošću i oprostom u tolikoj mjeri da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Teško onome ko dočeka Ramazan, a ne bude mu oprošteno.”

Alija r.a. je rekao: „Čudim se onome ko se prepušta stradalništvu, a spas je u njegovim rukama.” Upitali su: „A šta je to?” Rekao je: „To su tevba i istigfar.”

Ibn Abbas je rekao: ”Svaki grijeh od kojeg se čovjek ne pokaje jeste veliki grijeh, a ne postoji veliki grijeh da ga tevba ne može obrisati.”

Molimo Uzvišenog Gospodara da nam ukabuli ibadete u mjesec Ramazanu, grijehe oprosti, podari zdravlja i sačuva nas iskušenja koje ne možemo podnijeti. Amin.

 

Glas islama 304, strana 15, Mr. Asmir-ef. Crnovršanin