Uloga Islamske zajednice u izgradnji elite

Doktrina koja se može crpiti iz vjere koja poziva na mir, dobrotu čovjeka prema čovjeku, društveni progres i širi obrazac ponašanja ne može biti prijemčiva, ali ni toliko efikasna, ukoliko nije pod okriljem institucija u kojima će se izučavati, trasirati, ali i standardizirati kao takva. Mnoge škole diljem svijeta, kako ideološke, tako i multidisciplinarne, osnivale su se da bi se pod njihovim okriljem i jedinstvenim stavom za progresom ostvarivali zadati ciljevi i radilo na izgradnji društva, a u okviru tog društva, velikim zalaganjem na izgradnji kvalitetnih i odgovornih pojedinaca. Praksa islama po tom pitanju dolazi od jedinstva cilja i svrhe kojom se cilj postiže. On je ukopčan u nedjeljivosti tradicije i svjetonazora koji ga predstavlja od samih izvora prema svim manifestacijama. U tom kontekstu, važan je institucionalni okvir da bi se moglo punim kapacitetima i na dozvoljenim i neophodnim osnovama mogao otpočeti sveopći napredak, ali i duhovno, kulturološko, naučno ili kakvo drugo humanističko pregnuće. Primjer Mešihata Islamske zajednice u Srbiji je očigledan i pozitivan primjer u svijetu, koji već skoro tri desetljeća funkcionira, konstantno se razvija i daje rezultate, a ako uzmemo u obzir sve okolnosti prostora u kojem funkcionira, možemo zaključiti da vrlo uspješno djeluje i utječe na društvenu zbilju, daleko više i dalekosežnije nego što bi se to moglo reći za neki približan primjer u svijetu.

Osnivanjem Mešihata 1993. godine, ili njegovom obnovom, kao stare i viševjekovne Islamske zajednice, čija je Medresa stara pet i po stoljeća, zaokruživanjem vjerskog prostora muslimana Srbije, pod okriljem jedinstvenog Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u svim historijskim okolnostima tog vremena, pa sve do danas, imamo činjenicu da je velikim radom, žrtvom i odolijevanjem nedaćama, ali sa jasnim ciljem, nastala ugledna, velika i jedna od najznačajnijih institucija muslimana na tlu Evrope. Čitav organizacioni i institucionalni kapacitet ogleda se u kompletnosti i kompaktnosti odgoja muslimana od jaslica do fakulteta i univerziteta, što predstavlja maksimalan i upotpunjen sistem, hijerarhijski uvezan i prilagođen potrebama muslimana prostora na kojem djeluje.

Jedan od najopstojnijih sistema odgoja mladih ljudi i djece, tradicionalni Mekteb, pojavom Mešihata, unaprijedio se, reafirmirao i aktivirao na drugom stepenu vjerske i pedagoške pouke, pa je iz toga proizišlo osnivanje obdaništa i predškolskih ustanova. Obnovom Medrese Gazi Isa-beg u Novom Pazaru, te odjeljenjima u drugim sandžačkim općinama, zatim osnivanjem Fakulteta za islamske studije te Univerzitetom u Novom Pazaru, ali nizom ustanova i škola, poput Škole Kur’ana Časnog, kulturnih, naučnih i drugih institucija, Mešihat je nesumnjivo doprinio daleko više negoli što se može sada iz jednog ugla sagledavanja stanja reći ili ukratko prikazati.

Karakter postojanja bogatog sistema kao što je sistem Mešihata dobro oslikava i prvo i jedino glasilo muslimana u Srbiji, koje se u kontinuitetu publicira preko dva desetljeća i koje je u službi informiranja muslimana, ali i u sferi pružanja vjerskog sadržaja i odgovora na savremene izazove i pitanja muslimana koji ovdje žive. Napomenuti treba i prvi i jedini islamski radio Refref, čiji sadržaj i dostupnost vjernicima omogućavaju da se dopre i do najširih masa, ljudi koji u svakom trenutku mogu imati svoj program vjerske pouke. Ta promišljenost koju su imali promicatelji ideje dostupnosti islama na ovim prostorima urodila je plodom, reafirmirala zamrlu svijest o religioznosti i svjetonazoru islama, čemu svjedoči ustostručenost džematlija, visokoobrazovanih i vrijednih ljudi u svim oblastima, koji su poticali u nekoj od ovih institucija, ili se, svakako, kao ljudi koji su se okoristili u velikoj ponudi, formirali u kvalitetne pojedince koji su ostavili i ostavljaju trag na društvenom polju.

Da bi se jedna elita mogla izgraditi kao elita na čijem djelovanju počivaju univerzalne humanističke i etičke ideje i dosljednosti, a pogotovu kada je riječ o vjerskom elementu koji je za date vrijednosti presudan, jedinstveno, sveobuhvatno i odgovorno djelovanje jedini je model koji se može smatrati uspješnim. Zbog same zone odgovornosti djelovanja, institucija kao što je Mešihat Islamske zajednice u Srbiji mora biti šire prepoznata, predstavljena i na njenim modelima se može učiti organiziranje vjerskih zajednica u mnogim državama, bilo da su u pitanju islamske zajednice ili zajednice drugih religija, koje žele ostvariti utjecaj i ispuniti suštinske i strateške ciljeve svog postojanja.

Ugled muslimana u Srbiji, regiji i svijetu, kao i dostojanstvo pripadnika islama, mogu se opravdati snagom, veličinom i učinkom ove Islamske zajednice, o čijoj se ulozi treba govoriti, čiju ulogu treba dalje proučavati i podržavati svim kapacitetima njen dalji razvoj za dobrobit svih muslimana, ali i ljudi koji pripadaju drugim religijama.

 

Glas islama 306, strana 11, autor: Mr. Haris Brulić