Ovaj ummet neće propasti (nestati)

Riječ el-ummeh u arapskom jeziku znači zajednica. Ummet je svaka zajednica koju nešto veže i okuplja. U islamu pod terminom el-ummeh (ummet) misli se na zajednicu svih vjernika. Ovaj ummet posljednjeg Božijeg Posalnika, sallahu alejhi ve sellem, jedina je zajednica koja vjeruje u Jedinog Boga – Allaha Milostivog, u istu Knjigu – Kur'an Plemeniti, istog Poslanika – Muhammeda, sallahu alejhi ve sellem, i pet puta na dan se okreću u istom pravcu – prema Kabi.

Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, opisao je ovaj ummet riječima da je poput jednog tijela: kada jedan dio tijela trpi bol – cijelo tijelo pati od nesanice i groznice. To je ummet koji se razlikuje po svojim vrlinama i posebnim karakteristikama. Jedna od karakteristika je ta što je ovaj ummet blagoslovljen.

 

Ovaj ummet nije nastao slučajno

Ovaj ummet nije nastao  slučajno. Nije nastao običnom odlukom nekog pojedinca, ili željom nekog revolucionara, političke partije, ili pak neke izabrane vlade, već je Allah ovaj ummet učinio jednom umjerenom zajednicom. Uzvišeni je učinio da ovaj ummet bude posljednji ummet.

 

Ovaj ummet je ummet sredine

Uzvišeni Allah kaže: „I tako smo od vas stvorili pravednu (umjerenu) zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi.“ (El-Bekare, 143)

Kaže Imam Taberi, rahimehullah: “Smatram da ih je Allah opisao kao ummet koji je središnji, umjeren (vesat) zato što se drže sredine (najboljega puta) u vjeri. Nisu na putu prekomjernosti, kao što su kršćani pretjerali u pogledu isposništva i veličanja Isaa, alejhis-selam, niti su na putu nepotpunosti, kao što su Jevreji koji su iskrivili Božiju objavu, ubijali vjerovjesnike, lagali na Stvoritelja i otvoreno izražavali nevjerstvo u Njega, nego su na putu sredine i umjerenosti. Allah ih je opisao tom osobinom, jer On najviše voli stvari koje su evsat – sredina, odmjerenost.” (Tefsirut-Taberi, 3/142)

Ovaj ummet je ummet sredine u svemu. Ummet je sredine zbog svog koncepta, vjerovanja, pobožnosti, predanosti, lijepog morala, organizacije, politike, ekonomije… Ovo je ummet koji ne zanemaruje dušu radi materije, a sa druge strane, ne zanemaruje ni materuju zbog duše, već je ovo ummet sredine i pravoga puta.

 

Ovaj ummet neće nestati

Ono što posebnim čini ovaj ummet jeste što je ovo ummet koji ne može propasti i nestati. On će opstati dokle god postoji noć i dan. Allah Uzvišeni je obećao Njegovom Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, da neće uništiti njegov ummet, kao što je uništio prijašnje narode (generacije), jer je Allah mnoge prijašnje narode kaznio različitim vrstama kasni, poput: potopa, propadanja u Zemlju, hladnim vjetrovima.

 

Opasnost međusobnih podjela i ubijanja

Allah Plemeniti je obećao Svome Poslaniku da neće njima zavladati vanjski neprijatelj, ali će se ummet (muslimani) međusobno svađati i ubijati.

Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Molio sam svoga Gospodara za tri stvari – dvije mi je uslišao i dao, a jednu nije! Molio sam Allaha, dželle šanuhu, da mi ne uništi ummet sušom – pa mi je to uslišao. Molio sam ga da mi ummet ne uništi potopom – pa mi je i to uslišao. Molio sam ga da ne dozvoli da iskuse snagu jedni drugih – to mi nije uslišao!“ (Muslim)

Ovaj detalj svaki musliman mora imati na umu kako bi se čuvao toga da ne bude jedan od onih koji će u fitnama protiv muslimana učestvovati, te da ulaže maksimum sa svoje strane za očuvanje mira među muslimanima.

 

Naša snaga je u Kur'anu

Snaga ovog ummeta nalazi se u Kur'anu. Koliko smo svjesni činjenice da u svojim rukama imamo originalnu, neiskrivljenu Allahovu riječ, koja je u stanju da vrati čovječanstvo na pravi put i da ga izbavi iz nedaća u koju je upalo. Mi imamo vječnu Objavu koju je obećao Gospodar da će sačuvati. Objavu koja poziva umjerenosti, koja uspostavlja ravnotežu između duhovnog i materijalnog, između srca i razuma, dunjaluka i Ahireta.

Prema tome, uspjeh, prosperitet muslimana krije se u Kur'anu i radu po njegovim pravilima i načelima. Ovaj ummet neće nestati, uprkos brojnim napadima, velikoj mržnji. Ovaj ummet može oslabiti, ali ne može umrijeti jer ga je Allah zadužio Njegovom riječju.

 

Glas islama 307, strana 42, Piše: Redžepović Edin