Najoštrija osuda inicijative većine zastupnika u Parlamentu BiH

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji izražava najoštriju osudu inicijative koja je podržana od strane većine zastupnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o promjeni imena ulica i škola u kojoj se izjednačavaju ozloglašeni i potvrđeni ratni zločinci i fašisti, koji su uspostavljali koncentracione logore i ubijali nedužne ljude, sa prvacima bošnjačkog naroda, kakvi su Husein ef. Đozo, mula Osman Rastoder, Mustafa Busuladžić i Mehmed Pandža, koji su se u svom vremenu i posebnim okolnostima borili za čast, dostojanstvo i opstanak svoje vjere i naroda kojem pripadaju.
Ovakav postupak predstavlja grubo falsifikatorsko prekrajanje historije i zanemarivanje historijskih činjenica, kojim se prihvata neskrivena tendencija izjednačavanja borbe za opstanak, to jest žrtve, sa agresijom, to jest zločincem, čime se šalje ponižavajuća poruka žrtvama i njihovim porodicama, a ohrabruju zločinci i njihovi potomci i pomagači.
U cilju sprječavanja dalekosežnih negativnih posljedica i ispravljanja nepravde, Mešihat Islamske zajednice u Srbiji traži od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine hitno povlačenje i ispravak pomenute inicijative, a od čelnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i njenih organa, posebno Sabora, hitnu reakciju sa konkretnim koracima, te očitovanje u pogledu odgovornosti predsjednika Sabora IZ-e u BiH, koji je svojim glasom tu inicijativu podržao.

Mešihat Islamske zajednice