Lejletu-l-Berat

U mjesecu ša'banu nalazi se blagoslovljena noć Lejletu-l-Berat – noć oslobađanja od Vatre. Ova noć je između 14. i 15. dana šabana, to jest u subotu, 27. marta, 2021. godine i vjesnik je skorog početka mjeseca Ramazana.

Lejletu-l-Berat se obilježava kao noć u kojoj meleki počinju pisati sudbinu čovječanstva i svakog čovjeka pojedinačno za narednu godinu, a u našoj tradiciji poznata je i kao noć oprosta, sudbine i želja.

U Kur'anu se ova noć spominje u poglavlju Ad-Duhan u kojoj Allah dž.š. kaže da je to blagoslovljena noć u kojoj Bog određuje sve svoje odredbe. Lejletu-l-Berat znači oslobađanje, čišćenje.

Ova odabrana noć u hadisima Poslanika Muhammeda a.s. spominje se kao noć u kojoj Allah dž.š. određuje ljudske sudbine; ljudske živote i njihovu nafaku, a u nekim hadisima se spominje da u ovoj noći Gospodar oprašta ljudima njihove grijehe.

Prenosi se da je Muhammed a.s. rekao: „U noći polovinom ša'bana Uzvišeni Allah oslobađa od Vatre veći broj osoba nego što ima dlaka u vuni Benu Kelbovog stada (pleme sa najvećim brojem ovaca). Međutim, Allah dž.š. u ovoj noći neće oprostiti idolopokloniku, onome čije srce je ispunjeno zlobom, onome ko prekida rodbinske veze, onome ko je neposlušan prema svojim roditeljima i notornom alkoholičaaru.“ (Bejheki)

Jedno od mišljenja koja se vežu za ovu noć jeste da se u njoj desila promjena kible, tako da su se od tog trenutka, umjesto prema Mesdzidu-l-Aksau u Jerusalemu, ka kojem su se nakon hidžre Poslanik a.s i ashabi okretali oko 16 mjeseci, nastavili u namazu okretati prema Kabi u Meki.
Ovaj događaj je potvrda da je Uzvišeni Allah baš u ovoj noći primio dovu Svog poslanika Muhameda a.s., koji je želio da se ta promjena desi.

Lejletu-l-Berat je noć ispunjena neizmjernom Božijom milošću. Stoga je trebamo iskoristiti za individualno obavljanje dobrovoljnih namaza u našim kućama, učenje Kur’ana, zikra, salavata na Allahovog Poslanika a.s., upućivanje dova Uzvišenom Allahu, a potom dan nakon nje, to jest 15. ša'ban (tj. nedjelju 28. marta 2021.), postiti dobrovoljni post, kako je preporučio Allahov Poslanik a.s., što su prakticirale generacije dobrih muslimana nakon njegovog preseljenja sa ovoga svijeta.

Vjersko-prosvjetna služba