U subotu Lejletu-l-Kadr

Muslimani u Sandžaku i širom svijeta u subotu  08.05.2021. godine nakon akšama obilježavaju jednu od najvažnijih noći u islamskom kalendaru, noć Lejletu-l-Kadr, najodabraniju noć u godini, vrjedniju od hiljadu mjeseci.
To je noć početka objave Kur'ana i noć koja u suštini nadmašuje granice i mogućnosti ljudske spoznaje.
Poslanik s.a.v.s. kaže: “Onome ko provede noć Kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti sve prethodne grijehe.”
Ova noć moći je prilika kakva se samo jednom u toku cijele godine pojavljuje. Stoga je ona, zaista, za iskrene muslimane, velika hedija!
U toj ramazanskoj noći sve se određuje i propisuje, spušta i uzdiže, otvara i zatvara, otkriva i zaogrće, daruje i  obveseljava, približava i spaja.
U trenucima ove noći jačamo svoju duhovnu moć i zahvaljujemo Allahu dž.š. što nas je učinio pripadnicima Ummeta Časnog.