Nova hidžretska 1443. godina u ponedjeljak 9. avgusta

Nova godina muslimanskog kalendara nastupa 1. muharrema, što je ove godine 9. avgusta. Muslimanski kalendar je lunarni – mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara.
Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera r.a., a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra – preseljenje Muhammeda s.a.v.s. iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine po Isau a.s.
Muhammed s.a.v.s je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili Jesrib, kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik a.s. je napustio noću svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.