RELACIJA ROBA PREMA GOSPODARU

Rabbil-alemin
U našem vremenu ne postoji robovlasništvo, ali svi znaju kako taj koncept funkcionira: rob nikada nije slobodan. On je rob dok radi, dok odmara, dok spava, dok klanja, dok jede… Analogno tome, nakon što smo prihvatili činjenicu da je Allah naš Rabb/Gospodar i da smo mi Njegovi robovi, moramo znati čime nas je naš Gospodar zadužio. Ne može se biti rob samo na riječima, jer rob ne zna šta će raditi dok mu gospodar ne naredi. Postoji li u suri El-Fatiha odgovor na ovaj problem? Naravno, u riječima: Ihdines-siratal-mustekim / Uputi nas na Pravi put. Mi smo robovi, ne znamo šta da radimo i kako da se ponašamo, pa molimo Gospodara da nas uputi, da nam pokaže šta trebamo činiti. Gospodaru naš, prihvatamo Te kao svoga Gospodara, pa nam naredi šta da radimo. Uputi nas na Pravi put. Time je u El-Fatihi uspostavljena logična veza između Gospodara i Njegovih robova. To je čudesna logika koja se ponavlja na desetine mjesta u Kur'anu – kad god se spomene riječ Rabb/Gospodar, u njenoj blizini spominje se i uputa.
Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,
koji sve stvara i čini skladnim,
i koji sve s mjerom određuje i upućuje. (El-A'la, 1-3)

Gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga. (El-Kehf, 24)
Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati. (Eš-Šuara, 62)
Iznova i iznova ponavlja se ista konekcija. Pravi robovi smo samo onda kada Uzvišenog Allaha prihvatimo za Gospodara. Neko Ga može priznati za Stvoritelja, Upravitelja, Milostivog itd., ali ne prihvata Njegovu uputu. Tek kada prihvati Njegovu uputu može reći da je Allaha prihvatio za svoga Gospodara. To je činjenica preko koje mnogi ljudi olahko prelaze. Ma koliko priznavali Allaha kao Stvoritelja, Onoga koji određuje sudbinu i tako dalje, iskreni robovi postajemo tek onda kada riječima i djelom priznamo da je On naš Gospodar.

‘Alemin / svjetovi
U vezi sa spomenutom frazom Rabbil-’alemin, moram se nakratko osvrnuti na drugu riječ ove genitivne veze: el-’alemin (u nominativu: el-’alemun, primj. prev.). Uobičajeni prijevod ove dvije riječi glasi: Gospodar (svih) svjetova. Tu nailazimo na problem. U arapskom jeziku svjetovi se kaže ‘avalim. Otkud, onda, u Fatihi riječ ‘alemin? Neću vam objašnjavati detalje, jer biste se zbunili. Ukratko, ‘alemin znači: ljudski svjetovi, sve ljudske generacije, sve ljudske nacije, sva ljudska plemena i rodovi. Objašnjenje ovog prijevoda nalazimo u ajetu gdje Uzvišeni kaže Benu Israilu:
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
…i što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. (El-Bekara, 47)
Zaista prelijepo – svaka nacija je nazvana posebnim svijetom, svaka generacija je poseban svijet. Razgovarajte sa starijom osobom koja ima 80 godina i pitajte je: „Kako se živjelo u tvoje vrijeme?“ Reći će: „Svijet je bio drugačiji, sve je bilo drugačije.“ Otputujte u neku državu na drugom kraju svijeta. Čim sletite, vidjet ćete da je sve različito od mjesta gdje ste odrasli i sigurno ćete bar nakratko pomisliti: „Ovo kao da je neki drugi svijet.“ Znam to iz ličnog iskustva. Najviše vremena provodim u Njujorku. Pozdravi koje ljudi koriste u Atlanti čudni su u Njujorku i niko ih ne koristi. Kao da su dva različita svijeta. Nedavno sam boravio u Kaliforniji. Nevjerovatan osjećaj: ulice su čiste, sve je uredno, ljudi nasmijani, a meni koji dolazim iz Njujorka sve je to čudno. Kada sam se čuo sa suprugom, pitala me: „Kakvi su utisci?“ Odgovorih: „Nisam navikao na sve ovo, ovo je drugačiji svijet.“
Kada Uzvišeni Allah kaže Rabbul-’alemin kao da želi reći: Nebitno je koja ste nacija, koje ste pleme, u kom mjestu ili vremenu živite – Allah je Gospodar svih tih svjetova. Također, u ajetu se sugerira da je Allah Onaj Koji je stvorio sve te raznovrsne svjetove, njihove kulture i jezike. Dakle, ne morate biti kao svi – budite svoji, to je u redu. Islam ne zahtijeva od nas da svi budemo Arapi ili da ličimo na njih. Allah, dželle šanuhu, nije samo Gospodar tog jednog svijeta, već svih svjetova – naroda i civilizacija. Podario nam je uputu koja nas vodi ka sreći, bez obzira na to kojoj kulturi pripadali i kojim jezikom govorili. Ovo je, zaista, predivna osobenost islama.
Rabbil-’alemin – Gospodar svih svjetova sugerira da svi imamo samo jednog Gospodara i da smo svi Njegovi robovi. U prvom kur'anskom ajetu svi su ljudi stavljeni u istu startnu poziciju: ne postoji nacija koja je superiorna nad ostalima. Svi su isti kada je u pitanju ova relacija prema Allahu. Zaista, nevjerovatne poruke već na samom početku Časnoga Kur'ana.

Nastavit će se…
Preveo: Senad Redžepović

Autor:Nouman Ali Khan

Glas islama 316

Rubrika : Prijevodi