Konkurs za prijem učenika u Medresu Gazi Isa beg

Na osnovu člana 52. Statuta, Upravni odbor Medrese Gazi Isa-beg u Novom Pazaru raspisuje

K O N K U R S

ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED MEDRESE U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

 

Školovanje u Medresi Gazi Isa-beg traje četiri godine. Škola je internatskog tipa.
Kandidat za prijem u Medresu treba da ispunjava sljedeće uslove:
– da nije stariji-a od 17 godina,
– da je završio-la osmogodišnju školu s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom i primjernim vladanjem,
– da je duševno i tjelesno zdrav-a,
– da je završio-la drugi stupanj vjeronauke.
Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi ili učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i kao takvi odmah primljeni (neće polagati prijemni ispit).
Prijemni ispit se sastoji iz pisanog i usmenog dijela. Prednost za upis imaju kandidati koji su završili osmogodišnju školu s odličnim uspjehom i oni koji na prijemnom ispitu pokažu najviše znanja.
Prijemni ispit će se održati u Medresi Gazi Isa-beg u Novom Pazaru u subotu, 25. juna 2022. godine, za muškarce i djevojke.
Prijemni ispit počinje u devet sati (09:00 h).
Molbe za prijemni ispit i dokumenta kandidati će lično podnijeti ili elektronskom poštom za one iz inostranstva na adresu: Medresa Gazi Isa-beg, ulica Gradska 1/b, 36300 Novi Pazar ili putem e-maila: npmedresa@gmail.com
Krajnji rok za podnošenje molbi je 23. jun 2022. godine.
Uz molbe prilažu se i sljedeća dokumenta:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– svjedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi ili svjedočanstva za 5, 6, 7. i 8. razred (svjedočanstva posljednja četiri razreda osnovne škole),
– ljekarsko uvjerenje da je kandidat duševno i tjelesno zdrav-a,
– pisani pristanak roditelja ili staratelja da kandidat može upisati Medresu,
– pisani pristanak roditelja, staratelja ili medžlisa (džematskog odbora) Islamske zajednice da će redovno izvršavati materijalne obaveze prema Medresi.
Molimo sve kandidate da tačno naznače adresu prebivališta i broj telefona kako bismo ih uredno i na vrijeme mogli obavijestiti o rezultatima prijemnog ispita.
Naknadne molbe i molbe sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati koji su zainteresirani za upis u Medresu mogu koristiti Informator koji sadrži pitanja iz testa na prijemnom ispitu.
Ostale informacije mogu se dobiti na telefon: +381 20 311770 ili putem e-maila: npmedresa@gmail.com

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dr. Enver-ef. Gicić