ODLIKE PRVIH DESET DANA SVETOG MJESECA ZUL-HIDŽDŽETA

Uzvišeni Allah je odredio pripadnicima Muhammedovog s.a.v.s. ummeta znatno kraće životne vjekove u odnosu na ranije narode, ali im je zato, iz Svoje plemenitosti, podario posebne sezonske prilike u kojima se dobra djela višestruko nagrađuju. Koristeći te prilike pripadnici ovog ummeta mogu postići veliki uspjeh za koji bi inače trebao mnogo duži vremenski period proveden u ibadetu i dobrim djelima. Ovim prilikama razbija se ustaljena rutina, praktično se insan odgaja i usmjerava na povećanje činjenja Allahu dragih djela i razvija se jaka i konstantna veza sa Gospodarom. Jedna od tih posebnih prilika, kada je, između ostalog, pohvalno, a po nekima i obavezno, izgovaranje tekbira i činjenje drugih zikrova, a sve zbog Allahovih riječi: “…i da bi ime Allahovo spominjiali u danima poznatim” (El-Hadždž, 28), jesu prvih deset dana svetog hidžretskog mjeseca zul-hidždžeta. Na to upućuju brojni argumenti, od kojih ćemo izdvojiti slijedeće:
– Uzvišeni Gospodar je objavio: ”Tako mi zore, i deset noći.“ (El-Fedžr, 1-2) Tumačeći značenja ovih Allahovih riječi, poznati komentator Kur’ana Ibn Kesir kazao je: ”Deset noći odnosi se na prvih deset dana zul-hidždžeta, kao što su to rekli Ibn Abbas, Ibnuz-Zubejr, Mudžahid i brojni drugi.“ (Tefsir Ibn Kesira, 8/390) Uzvišeni Allah zaklinje Se čime želi od Svojih stvorenja, a Njegovo zaklinjanje upućuje na vrijednost i veličinu onoga čime se zakleo.
– Rekao je Uzvišeni Allah: ”I da bi u poznatim danima, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali.“ (El-Hadždž, 28) ”Poznati dani” spomenuti u ovom ajetu su deset dana zul-hidždžeta po mišljenju velikog broja učenjaka. (Tefsir Ibn Kesir, 5/415), a nazvani su tim imenom jer su poznati po svojim vrlinama i blagodatima.
– Resulullah Muhammed s.a.v.s. je rekao: ”Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih dana (prvih deset dana zul-hidždžeta). Prisutni su upitali: ”Allahov Poslaniče, i od borbe na Allahovom putu?” Rekao je: ”I od borbe na Allahovom putu, osim čovjeka koji u borbi na Allahovom putu žrtvuje svoj život i imetak.“ (Sahih) Iz hadisa se razumije da je svako dobro djelo koje se učini u prvih deset dana zul-hidždžeta Allahu draže od sličnog ili istog djela kada se uradi mimo tih dana. Razumije se, također, da je čovjek koji se trudi da čini dobra djela u ovim danima bolji od borca na Allahovom putu koji na tom putu ne preseli, te da se sva dobra djela u njima, bez izuzetka, višestruko nagrađuju.
– Prvih deset dana zul-hidždžeta obuhvata dan Arefata i prvi dan Kurban bajrama, o kojima je Poslanik a.s. rekao: ”Najveličanstveniji dan kod Allaha je prvi dan Kurban bajrama, a zatim dan Arefata.“ (Ebu Davud i Nesai – sahih) Spomenuti ajeti i hadisi jasno ukazuju na vrijednost tih dana i vjerniku daju idealnu priliku da ojača svoj iman i opskrbi se duhovnom hranom, koja će mu dati elana i olakšati životne teškoće. U ovim danima otvaraju se vrata onima koji se žele nadmetati u činjenju dobrih djela i postizanju visokih deredža oživljavajući ovaj zapostavljeni sunnet.

Djela koja je pohvalno činiti u prvih deset dana zul-hidždžeta
Iz svega gore rečenog uvidjeli smo koliko su dobra djela u prvih deset dana zul-hidždžeta vrjednija od istih ili sličnih u drugom vremenu, te da su takve sezonske prilike blagodat i milost Uzvišenog Allaha koju će samo sretni iskoristiti. Zbog toga je potrebno ovim danima posvetiti posebnu pažnju i ispuniti ih dobrim djelima svih vrsta, a naročito sljedećim:
1. Obavljanje hadždža i umre. To je najbolje što se može učiniti u tim danima, jer kome Allah omogući obavljanje hadždža i umre na propisan način, nagrada mu je Džennet. Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Umra do umre je iskup za grijehe počinjene između njih, a za hadždž mebrur (ispravno obavljen hadždž) nema druge nagrade osim Dženneta.” (Muttefekun alejhi)
2. Donošenje tekbira i učenje zikra. Rekao je Resulullah a.s.: ”Nema dana koji su veličanstveniji kod Allaha i Njemu draži od ovih deset dana, stoga ih ispunite riječima: La ilahe illallah, Allahu ekber i elhamdulillah.“ (Ahmed – sahih) Ibn Omer i Ebu Hurejre r.a. izlazili su na pijacu za vrijeme prvih deset dana zul-hidždžeta donoseći tekbire, pa su i ostali ljudi, čuvši njihovo tekbiranje, donosili tekbire. (Buharija, muallekan) Tekbiri se uče u svim prilikama tokom ovih mubarek dana, a neposredno nakon namaza propisano ih je učiti u periodu od sabah namaza na dan Arefata, za one koji nisu na hadždžu, a za hadžije od podne namaza prvog dana Bajrama, do ikindije namaza četvrtog dana Bajrama. Preneseno je više načina na koje su ashabi donosili tekbire. Mogu se jednostavno ponavljati riječi: ”Allahu ekber“, a mogu se učiti i na sljedeći način: ”Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illahu vallahu ekber, Allahu ekberu ve lillahilhamd.”
3. Dobrovoljni post. Post je ibadet koji je Svemogući Allah pripisao Sebi zbog njegove velike vrijednosti i visokog stepena. U hadisi-kudsijju Uzvišeni Allah kaže: ”Svako djelo sina Ademovog njemu pripada osim posta, on uistinu Meni pripada i Ja ću za njega nagradu dati!“ (Muttefekun alejhi) Prenosi se od Poslanikovih s.a.v.s. supruga da su govorile: ”Allahov Poslanik postio je devet dana zul-hidždžeta, dan Ašure i tri dana u svakom mjesecu.“ (Ebu Davud – sahih) Posebno je pohvalno muslimanima koji nisu na hadždžu postiti dan Arefata (9. zul-hidždže), jer je na post tog dana Resulullah a.s. podstakao kazavši: ”Računam da će Allah postom tog dana oprostiti grijehe učinjene u protekloj i grijehe učinjene u narednoj godini.“ (Muslim)
4. Dobrovoljni namaz. Uz nastojanje da se obavezni namazi klanjaju u džamijama, pohvalno je u tim danima intezivirati dobrovoljne namaze, jer namaz je jedan od najvrjednijih i najkorisnijih ibadeta. Poslanik a.s., obraćajući se Sevbanu r.a., rekao je: ”Nastoj da što više sedždi učiniš, jer za svaku sedždu koju učiniš Allah će te Sebi podići za stepen i grijeh ti oprostiti.“ (Muslim)
5. Udjeljivanje sadake. Rekao je Uzvišeni Allah: ”O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! – A nevjernici sami sebi čine nepravdu.“ (El-Bekare, 254) Stoga je pohvalno uljepšati ove dane i tim ibadetom.
6. Žrtvovanje kurbana u danima Bajrama, jedenje i udjeljivanje kurbanskog mesa.
Postoje i mnoga druga djela koje je pohvalno činiti bilo kada, a naročito u tim danima, kao što su: učenje Kur’ana, istigfar – traženje oprosta, dobročinstvo roditeljima i komšijama, održavanje rodbinskih veza, nazivanje selama, mirenje zavađenih, podsticaj na dobro i zabrana lošeg, ostavljanje ružnih riječi, čuvanje pogleda od harama, ukazivanje počasti gostima, posjeta bolesnih, donošenje salavata na Poslanika s.a.v.s, upućivanje dove za roditelje i braću u vjeri, unošenje radosti u srca muslimana, praštanje i sl. Dolazak ovih posebnih sezonskih prilika potrebno je preduhitriti iskrenim pokajanjem od svih grijeha uz čvrstu odluku da im se neće vratiti, te donošenjem odlučne namjere da se ti dani ispune Allahu dragim djelima. Objavio je Svemogući Allah: ”One koji se budu zbog Nas trudili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!“ (El-Ankebut, 69)
Budi od sretnih, iskoristi ovu priliku.

Glas Islama 321, Islamske teme, msc. Harun ef. Eminagić