Dan Arefata

U petak, 08.07.2022. godine, nastupa 9. dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara, poznat pod nazivom Jevmu'l-Arefe (Dan Arefata).

Arefat je mjesto udaljeno od Meke petnaestak kilometara, a boravak na Arefatu je obaveza svakog hadžije, sastavni je dio obreda hadža, te sve hadžije ovaj dan provode na ovom mjestu.

Zadaća vjernika je da svakim svojim djelom potvrđuju pokornost i zahvalnost Uzvišenom Allahovu. Arefat je kruna tog nastojanja u vremenu i prostoru. Kada pogledamo mahšer sinova i kćeri Adema a.s. i hazreti Have iz svih dijelova svijeta, kao predstavnike muslimana, shvatimo kolika je sličnost između prizora dana Arefata i Jevmul-hisaba, tj. dana polaganja računa. 

Na Brdu milosti (Džebelu'r-rahme) na Arefatu, kako tradicija prenosi, nakon dugog traženja sastali su se hazreti Adem i hazreti Havva.

Muhamed a.s. je svoj poznati govor na Oprosnom hadžu održao upravo na Arefatu. Ta tradicija davanja uputa hadžijama i danas je prisutna, a održava se na nekoliko velikih svjetskih jezika.

Dova na dan Arefata ima posebno značenje, kako kaže Allahov Poslanik a.s.: “Najvrjednija dova je dova na dan Arefata”, a trenuci boravka na Arefatu ubrajaju se u najvažnije, jer shodno riječima Muhammeda a.s.: “Nema dana u kojem Uzvišeni Allah oslobodi više Svojih robova vatre od dana Arefata.”

Lijepo je da oni koji nisu na hadžu ovaj dan provedu u postu, shodno preporukama Allahovog Poslanika a.s.