Hajz, nifas i sahibi uzur

Šta je hajz?
Hajz je krv koja ističe iz rodnice zdrave i punoljetne žene.

Koji su uslovi hajza?
Uslovi hajza su:
– Da ističe iz rodnice;
– Da nije uzrokovana porođajem;
– Da je žena prije toga bila u periodu čistoće;
– Da najmanji period hajza bude tri dana i tri noći.

Koji je najmanji i najduži period hajza?
Najmanji period hajza je tri dana i noći, a najduži deset dana.
Prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Najkraći period hajza kod djevojčice, djevice i udovice traje tri dana, a najduži može biti deset dana. Ono što pređe preko toga je istihaza.” (Darekutni)

Koja je boja hajza?
Hajz se javlja u nekoliko boja:
– Crna;
– Crvenkasta;
– Žućkasta;
– Zelenkasta;
– Boja prašine.

Šta je nifas?
Nifas je krv koja se pojavljuje nakon porođaja.

Koji je najkraći i najduži period nifasa?
Najduži period nifasa je četrdeset dana, a nema granice za najmanji period.
Prenosi se od Ummu Seleme da je rekla: “Za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, žene su u nifasu ostajale četrdeset dana.“ (Ebu Davud, Tirmizi)
Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio da žene u nifasu ostanu četrdeset dana, osim u slučaju ako prije toga ostanu čiste. (Ibn Madže)

Koje aktivnosti su zabranjene tokom hajza i nifasa?
Tokom hajza i nifasa su zabranjene sljedeće aktivnosti:
– Obavljanje namaza;
– Post u Ramazanu i van njega;
– Učenje Kur’ana;
– Dodirivanje Mushafa;
– Ulazak u džamiju;
– Spolni odnos;
– Tavaf oko Kabe.

Da li je obavezno kupanje nakon hajza i nifasa?
Obavezno je kupanje nakon hajza i nifasa, jer je Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, rekao:
I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: “To je neprijatnost, zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah doista voli one koji se često kaju i voli one koji se često čiste.” (El-Bekare, 222)

Da li će se propušteni namazi tokom hajza i nifasa naklanjavati?
Propušteni namazi tokom hajza i nifasa neće se naklanjivati. Neka je žena upitala Aišu, radijallahu anha: “Hoće li žena naklanjati namaze koje je propustila u periodu kada je imala hajz?“ “Jesi li ti Harurijka“ – upitala je Aiša, radijallahu anha. “Nijednoj ženi od nas za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije naređivano da naklanja namaze propuštene u periodu hajza.”

Da li će se propušteni dani ramazanskog posta zbog hajza i nifasa napostiti nakon Ramazana?
Žena je obavezna napostiti propuštene dane ramazanskog posta nakon isteka Ramazana, jer se prenosi od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Žene bi u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, napostile propuštene dane posta, a ne bi naklanjavale namaz.” (El-Buhari i Muslim)

Istihaza
Šta je istihaza?
Istihaza je krv koja se izliva iz žene manje od tri, a više od deset dana tokom hajza, a preko četrdeset dana tokom nifasa.

Koliko iznosi najmanji period čistoće između dva hajza?
Najmanji period čistoće između dva hajza je petnaest dana.

Da li se osoba sa istihazom oslobađa namaza ili posta?
Osoba koja ima istihazu ne oslobađa se namaza, posta, učenja Kur’ana i drugih ibadeta već ima isti tretman kao i sahibi uzur.

Sahibi uzur (osoba s isprikom)
Sahibi uzur je osoba koja ima neprekidnu smetnju koja kvari abdest.

Koje su to neprekidne smetnje (uzur)?
Neprekidne smetnje su:
– Stalno curenje krvi;
– Nemogućnost suzdržavanja mokraće;
– Stalno ispuštanje vjetrova.

Koji je uslov ovih smetnji?
Uslov je da ove smetnje traju cjelokupno jedno namasko vrijeme, tako da se ne može naći trenutak za uzimanje abdesta, a da se on ne pokvari.

Kako će sahibi uzur uzimati abdest?
Sahibi uzur će normalno uzimati abdest za svaki namaski vakat.

Koliko farz namaza sahibi uzur može klanjati sa jednim abdestom?
Sahibi uzur će sa jednim abdestom klanjati samo farz namaz tog namaskog vremena i šta želi od nafila, ali će za svaki sljedeći namaski vakat uzimati novi abdest.

Glas islama 321, strana 21, Islamske teme, autor: Asmir ef. Crnovršanin