Svečano otvorenje Islamskog centra Ebu Hanife u Sjenici