Na Ahiret preselio hfz. Bajram-ef. Ajeti 

 Bio je poseban Allahov dž.š. rob i po svjedočenju mnogih toliko je volio Kur’an da je to teško shvatiti mnogim ljudima. Hfz. Bajram je imao tu snagu i energiju od Allaha Uzvišenog da može veoma dugo da uči napamet, ali i da nađe vakta za podučavanje Kur’anu sve one koji su to željeli, bez obzira na uzrast…

 

Allahovom dž.š. voljom, 1. avgusta 2023. godine, preselio je na Ahiret poznati alim, hafiz i muhaffiz mr. Bajram-ef. Ajeti. Velika mi je čast što sam ga poznavao i nekoliko godina bio njegov kolega na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. Bio je veliki mu’min, divan insan, vrstan alim i pedagog, a poseban hafiz i muhaffiz koji je bio veoma poštovan među kolegama i studentima.

Hfz. mr. Bajram-ef. Ajeti bio je jedan od najjačih hafiza u kur’anskim naukama koje sam upoznao u životu. Kvalitet i jačina njegovog hifza bilu su poznati u regionu i šire među hafizima Kur’ana. Raznim prigodama više puta je proučio Kur’an napamet odjedanput, i to za vrijeme od oko 9.30 sati. Ostalo je zapisano da je to uradio i kada je diplomirao na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu i proučenu hatmu za vrijeme od 9.23 sata poklonio za dušu rahmetli Gazi Husrev-bega u znak zahvalnosti što se školovao u Gazijinoj medresi i na ITF-u.

Prvi put sam ga upoznao kao učenik Gazi Isa-beg medrese u Novom Pazaru, na Evropskom takmičenju učača Kur’ana u Zagrebu, 2000. godine, na kojem sam uzeo učešće zajedno sa svojim ahbabom iz klupe Harisom Kalačem iz Rožaja. Hfz. Bajram je tada bio  član ocjenjivačke komisije, zajedno sa još nekoliko hafiza sa područja BiH i arapskih zemalja, među kojima su bili i rah. hfz. dr. Fadil Fazlić, kurra hfz. dr. Dževad Šošić, kurra hfz. mr. Aziz Alili, kurra hfz. Fadil Bektaš itd. Dobro se sjećam da nam je tada u prepunoj Zagrebačkoj džamiji održao hutbu rahmetli hfz. Bajram Ajeti i govorio nam veoma nadahnuto i emotivno o važnosti Kur’ana u životu muslimana, te o hifzu i hafizima Kur’ana Časnog.

Prošle su godine i ja sam, Allahovom dž.š. voljom, nakon okončanja osnovnih, magistarskih i doktorskih studija, angažiran 2013. godine na FIS-u u Novom Pazaru i od te godine smo bili kolege. Predavali smo zajedno kiraet, ali kada god bi nam se ukazala prilika, družili bi se i privatno uz kahvu, ručak i lijep muhabet. Bio je poseban Allahov dž.š. rob koji je puno volio Kur’an. Ja sam ga tako jedne prilike zamolio da li bi ponekad mogao da me preslušava Kur’an napamet, sa željom da naučim nešto novo od njega, ili eventualno da mi ukaže na neku grešku u hifzu ili tedžvidu. Naravno, on je odmah pristao i ponekad, nakon predavanja, kada bi našli slobodnog vremena, preslušavao bi me Kur’an napamet u kabinetu na FIS-u. Ostat će mi u sjećanju uspomena kada sam jedne prilike učio Kur’an malo duže napamet (a imao sam adet da učim zatvorenih očiju ili da gledam u pod, zbog bolje koncentracije, da ne pogriješim), primijetio sam nakon određenog vakta da je hfz. Bajram zbog velikog umora zaspao na stolici. Stao sam sa učenjem, a on se probudio i bilo je veoma simpatično, jer sam nekoliko minuta učio „u prazno“, tj. on me nije slušao zato što je zaspao…

Bio je poseban Allahov dž.š. rob, kao i njegov otac rah. hfz. Refik, i po svjedočenju mnogih, toliko su voljeli Kur’an da je to teško shvatiti mnogim ljudima. Hfz. Bajram je imao tu snagu i energiju od Allaha Uzvišenog da može veoma dugo da uči napamet, ali i da nađe vakta za podučavanje Kur’anu sve one koji su željeli, bez obzira na uzrast. U svojoj džamiji u svom selu Lipkovu kod Kumanova imamio je hatmom uvijek, a ne samo uz Ramazan. Pred njim i njegovim ocem rah. hfz. Refikom završilo je hifz oko stotinu hafiza Kur’ana. Puno članova njegove uže i šire familije su hafizi Kur’ana Časnog, što predstavlja veliku blagodat od Allaha Uzvišenog.

Molim Allaha Milostivog da oprosti grijehe hfz. Bajramu i da mu se smiluje, te da ga zajedno sa njegovim ocem rah. hfz. Refikom i ostalim čestitim vjernicima uvede u Džennetul-firdevs. Allahumme amin.

 

 

Izvod iz biografije hfz. Ajetija

Rođen je 04.02.1961. godine u selu Lipkovo kod Kumanova. Sin je hfz. Refika Ajetija i majke Resmije. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu (Lipkovu). Hifz je završio pred svojim ocem hfz. Refikom Ajetijem u 13. godini života. Hifz je položio u Sarajevu 1976. kao tada najmlađi hafiz u SFRJ. Iste godine upisao je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. U toku Medrese učestvovao na mnogim takmičenjima u kiraetu širom svijeta, kao što su takmičenja u Libiji, Egiptu, Iranu, Saudijskoj Arabiji, na evropskim i lokalnim takmičenjima, gdje je postigao značajne rezultate. Kao učenik Medrese klanjao je taravih namaz sa hatmom. Poslije preseljenja prof. hfz. Ibrahima Trebinjca na Ahiret, zamijenio ga je u Hadžijskoj džamiji, klanjajući sa hatmom akšam, jaciju i sabah namaz. Poslije Medrese upisao je Islamski teološki fakultet u Sarajevu. Na tom fakultetu je i diplomirao na temu „Pravilno učenje Kur'ana po kiraetu“. Poslije diplomiranja zaposlio se u svom rodnom mjestu kao imam, hatib i mualim gdje je radio do svog preseljenja. Godine 1995. angažiran je kao profesor u Gazi Isa-beg medresi u Skoplju. Nakon nekoliko godina pozvan je da bude profesor na Islamskom teološkom fakultetu u Skoplju. Od 2003. radi kao profesor na tada Islamskoj akademiji u Novom Pazaru, a kasnije Fakutetu za islamske studije.

Rah. hfz. Bajram magistrirao je na Odsjeku za islamistiku Fakulteta humanističkih znanosti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru 4. jula 2011. godine. Magistarska teza je bila pod naslovom „Komparacija između Hafsovog i Šu'betovog rijaveta od Asima (prema djelu Šatibija)“, a branjena je pred Komisijom u sastavu: dr. hfz. Fadil Fazlić – profesor kiraeta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, predsjednik; dr. Mehmed Mešić – profesor na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru, mentor; dr. hfz. Safvet Halilović – profesor tefsira i kur'anskih znanosti na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, član. Komisija je rad ocijenila veoma visokom ocjenom i promovirala hfz. Bajrama Ajetija u magistra.

Želim napomenuti da je rahmetli hfz. mr. Bajram-ef. Ajeti uspješno okončao i doktorske studije, te da je uskoro trebalo da brani doktorsku disertaciju na FIS-u u Novom Pazaru.

Dženaza rahmetli hfz. Bajramu obavljena je 02.08.2023. godine u selu Lipkovo kod Kumanova, njegovom rodnom mjestu, gdje se bilo okupilo i klanjalo mu dženazu namaz nekoliko hiljada vjernika iz S. Makedonije, Kosova, Sandžaka, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Švicarske, Luksemburga, Austrije i Njemačke, kako bi ovog velikana ispratili na Ahiret. Prisutnima se obratio predsjednik Mešihata IZ-e u Srbiji muftija dr. Mevlud-ef. Dudić koji je istakao da je „bio jednom jedan hafiz Bajram Ajeti“, podsjetivši na njegovu ulogu u razvoju institucije hifza na Balkanu. Posebno se rahmetliji zahvalio u ime Bošnjaka BiH i Sandžaka za veliki doprinos koji je dao u svom relativno kratkom životu. Muftija Dudić je naglasio da je hfz. Ajeti „volio islam, Kur'an i sve ljude“, pomažući nam kroz angažman na Fakultetu za islamske studije onda kada je to bilo najpotrebnije. Također, prisutnima su se obratili reisu-l-ulema hfz. Šaćir-ef. Fetahu, predsjednik Mešihata IZ-e u Sloveniji muftija mr. Nevzet-ef. Porić i hfz. Aziz-ef. Alili, koji je govorio o liku i djelu rah. hfz. Bajrama Ajetija. Dženazu namaz predvodio je njegov sin hfz. Muhamed Ajeti.

Glas islama 335, R: El-merhum, A: Haris Hadžić