article placeholder

Prodaja u džamijama

Prije nekoliko dana, nakon što smo obavili namaz u džamiji, bila je promocija jedne knjige (islamske) i sve se lijepo odvijalo dok jedan od prisutnih nije ustao i rekao da je prodaja u džamiji...
article placeholder

Potiranje vrata u toku abdesta

U razgovoru sa jednim prijateljem čuo sam da potiranje vrata ne spada u ono što mora biti oprano u toku abdesta, čemu sam se začudio, jer tako nešto prvi put čujem. Zato bih tražio da mi odgovorite da...
article placeholder

Stav Šerijata o dječijim dodacima

Čitalac S.A. pita kakav je stav Šerijata po pitanju primanja dječijih dodataka, koji se od strane države mjesečno isplaćuju roditeljima. Da li je dozvoljeno taj novac uzimati jer se ne zna na...
article placeholder

Uzimanje kamate od banke

Da li je jednak grijeh ukoliko osoba uzima kamatu od banke, koju ona isplaćuje na sredstva oročena u njoj, ili kamatu koju dobije na pozajmljeni novac odreðenoj osobi, sa kojim ona radi i...
article placeholder

Slikanje i postavljanje slika

Često se mogu čuti komentari pojedinih ljudi da je slikanje i postavljanje slika u cjelosti haram, to jest, zabranjeno, pozivajući se na riječi Poslanika a.s. “Zaista će na Sudnjem danu slikari...
article placeholder

Sadekatu-l-fitr za musafira

Da li staratelj porodice mora dati sadekatu-l-fitr i za onu osobu koja nije član njegove porodice, a zapostila je ramazan kao musafir, gost, u njegovoj kući?...
article placeholder

Kašnjenje sa klanjem kurbana

PITANJE: Kako da postupi osoba koja je kupila kurban, ali ga nije uspjela zaklati u propisanom vremenu, ili je imala namjeru da ga kupi, a to zbog obaveza nije uspjela učiniti?...