article placeholder

Davanje sadekatul-fitra

Da li osoba koja je dužna dati sadekatu-l-fitr može sama birati kome ga želi dati, ili je pravo izbora prioritetne kategorije nadležnost organa Islamske zajednice?...
article placeholder

Odabir bedela

Da li je ispravno da osoba koja želi poslati nekoga da u njeno ime obavi hadž naðe drugu osobu koja se nalazi u Mekki i plati joj simboličnu sumu novca, koja je mnogo manja nego da osoba plati nekoga iz...