Put na hadždž 2018.

Krenusmo put Mekke i Medine. O ovom početnom dijelu putovanja nema puno da se komentariše. Emocije variraju od uzbuđenja za susretom sa Mekkom i Medinom do tuge zbog rastanka sa porodicom. Allah...

Kultura, jezik i pismo

Prostor Sandžaka je od vajkada bio usko povezan sa Bosnom: nacionalno, vjerski, kulturološki, jezikom. Na tom prostoru “Bošnjaci žive već 500 godina u drugačijim prilikama, okolini i pod drugačijim...

Moralna dimenzija u islamskoj politici

Etika se može definisati kao skup principa o ispravnom ponašanju ili kao teorija ili sistem moralnih vrijednosti. Etika se može odrediti kao učenje o općoj prirodi morala i specifičnim moralnim izborima...

Lider visokog obrazovanja

Djeca bez škole - Siročad gola! Borba za opstanak Sve narode budi Da školuju djecu Da postanu ljudi.   Safvet-beg Bašagić   Krajem 19 vijeka, u odsutnom trenutku...