Zašto Štrpci

Ratni vihor koji plovi Polimljem svakih nekoliko decenija i nosi sa sobom duše ubijenih Bošnjaka ima za cilj da se ovi prostori etnički očiste...

KRIVI SU ŠTO SU

Da se zločin ne zaboravi: U povodu godišnjice Otmice putnika u Štrpcima - Voz 671 Lovćen...

Čitava priča

Ne vjerujemo da iko razuman u ovoj državi podržava primitivizam u govoru novinara emisije "60 minuta", kaže se u zaključku pisma Udruženja sudija BiH, mada svoju "vjeru" svakodnevno...

Pronaðeni temelji dvije nestale džamije

Atik ili Sinan pašina džamija najstarija i najveća džamija u Hercegovini i hadži Balina džamija u Brankovcu svjedoče blistavu i turobnu mostarsku povijest. Džamije su rušili, treba li to...

Moj stav: Karikatura u listu Osloboðenje

U dnevnim novinama  "Osloboðenje" od 13. februara 2009. godine, na strani 2 i 3 protegla se vijest u karikaturi Mirze Ibrahimpašića kojom svoje mišljenje izražava u slici. Kao vjernik...

Nekažnjena tortura

Više od dvadeset nevladinih organizacija iz Novog Pazara i drugih gradova Srbije oštro je reagovalo na odluku Okružnog suda da oslobodi trojicu policajaca optuženih za torturu i iznuðivanje iskaza...

Intelektualna perspektiva u Sandžaku

Zbornik radova Fakulteta za islamske studijeU  naše društvo treba unositi ne samo progresivizam, koji je u ozbiljnoj krizi u svijetu, nego intelektualni zadatak treba da bude okretanje najdubljim...

Napadi na islam nekad i sad

Zar je trebalo tako uzoritu ženu kao što je Ajša, žena Muhameda a. s., majka pravovjernih (ummul mu`minin), prikazati kao razvratnicu, da bi je zajedno sa Kleopatrom, Lukrecijom i drugim preporučili...