Zašto su muslimani zaostali

Tekst je prvi put objavljen u Takvimu za 1967. godinu. To je ujedno i jedan od izabranih tekstova iz knjige „Čovjeka trebamo” ...

Tribina Religija i brak

Dana 26. oktobra 2008., u dvorani Kulturnog centra u Beogradu, održana je diskusija na temu „Religija i brak“, tj. da li ljubav prevazilazi vjerske razlike? Gosti su bili profesor Vladeta...

Sandžak dobio još jednog hafiza

Hafiz Mirfat-ef. Fijuljanin roðen je 06.03.1984. godine u Žitnićima kod Sjenice. Prve kur’anske sure naučio je od plemenitih roditelja Emina i Hasime. Odgojen od malena da voli Kur’an, a nakon...

Budućnost islama na Balkanu i suživot

Islam i muslimani na Balkanu predstavljaju posebnost koja Evropu čini kulturološki znatno bogatijom. Za one koji Evropu vide kao dom kršćanskih naroda, činjenica da su muslimani kao autohton narod na...

Akademik Enes Karić profesor u Njemačkoj

Akademski i pedagoški uspjeh prof. Enesa Karića već je odavno postao poznat i izvan granica Bosne i Hercegovine. Posljednje u nizu akademsko priznanje stiglo je iz Minhena u Njemačkoj. Naime, ovaj...

Alija Izetbegović, 1925 – 2003.

Alija IZETBEGOVIÆ, nedvosmisleno jedan od najvećih državnika i mislilaca modernog doba, prvenstveno simbolizira borbu Bosne i Hercegovine za njenu opstojnost, afirmaciju bošnjačkog nacionalnog...

Godina represije

Svakako, na čelu svih aktivnosti je bilo je Ministrastvo vjera u Koštuničinoj vladi, a terenski egzekotori su otjelotvoreni u poznatim likovima skupine oko Zilkića i Ugljanina. Dakle, lica na terenu u...

Politička pozadina napada na Islamsku zajednicu

Vlada je pokušala da razbije Islamsku zajednicu preko raznih službi i odreðenih partija u Sandžaku. Ideja je bila da se Islamska zajednica razbije i da se oslabi njen uticaj u Novom Pazaru, kao i da se...

Kako završavaju oni koji izdaju

Njihovo ponašanje se može uporediti sa onim iz priče o unutrašnjoj jevrejskoj policiji koju bi unutar geta uspostavljali nacisti. Katkad su ti policajci pomagali svojim sunarodnicima, katkad su ih pratili...