Dva osloboditelja

NOSIOCI RADOSNE VIJESTI  Bilo je to davno, prije mnogo stoljeća, kada je slavni vojskovođa baš ovdje, na ovom mjestu, udario prve temelje. No, nisu to bili obični temelji, kao što su temelji kuće,...

ŠAĆIR I OBJAVA

 Pisac i  revolucionar Muhamed Abdagić (X)  Najveća je istina u tome da ne treba tragati za istinom... Prije Objave Šaćira će hudam spustiti u had i na tom danteovskom putovanju zagrobnim...

Vjera je diktat (2)

Kritika čiste vjere (III)  Ako proba da se natječe s Bogom, čovjek je na gubitku Savremena religijska ili teološka misao ne samo da je moralno zakržljala, već je postala moralno neodrživa zato...

Put na hadž 2018. (2. dio)

  dan - Zanijetili smo umru, oblačeći ihram i donošenjem nijeta: “Odazivam ti se Gospodaru umrom” na mikatu (mjestu) Zul Hulejfa, nadomak Medine, na putu ka Mekki. Svi muškarci su dužni na sebi...

RAHM. REDŽO ZUKANOVIĆ

U utorak 4. decembra 2018. godine na Ahiret je preselio rahm. Redžo Zukanović. Hadžija Redžo je rođen 10.09.1946. godine u selu Bijele Vode od oca Zahira i majke Halime. Još kao tromjesečna beba...

RAHM. HAJRIJA MAVRIĆ

Bila jednom jedna dobra, čestita i plemenita kći, supruga-hanuma, majka, nana, pranana... U nedjelju, 21.10. 2018. godine, odnosno 12. safera 1440. h.g. poslije klanjanja sabah namaza i kraćeg zikra...

O PRINCIPIMA SE NE GLASA

v.d. muftija sandžački Abdurahman ef. Kujević Čovjek je najodabranije Allahovo stvorenje zbog razuma koji mu je darovan da bi poštovao Objavom propisane principe. Bez Objave sa neba nemoguće je u...