Put na hadždž 2018.

Krenusmo put Mekke i Medine. O ovom početnom dijelu putovanja nema puno da se komentariše. Emocije variraju od uzbuđenja za susretom sa Mekkom i Medinom do tuge zbog rastanka sa porodicom. Allah...

Kultura, jezik i pismo

Prostor Sandžaka je od vajkada bio usko povezan sa Bosnom: nacionalno, vjerski, kulturološki, jezikom. Na tom prostoru “Bošnjaci žive već 500 godina u drugačijim prilikama, okolini i pod drugačijim...