Vjera je diktat (2)

Kritika čiste vjere (III)  Ako proba da se natječe s Bogom, čovjek je na gubitku Savremena religijska ili teološka misao ne samo da je moralno zakržljala, već je postala moralno neodrživa zato...

Put na hadž 2018. (2. dio)

  dan - Zanijetili smo umru, oblačeći ihram i donošenjem nijeta: “Odazivam ti se Gospodaru umrom” na mikatu (mjestu) Zul Hulejfa, nadomak Medine, na putu ka Mekki. Svi muškarci su dužni na sebi...

RAHM. REDŽO ZUKANOVIĆ

U utorak 4. decembra 2018. godine na Ahiret je preselio rahm. Redžo Zukanović. Hadžija Redžo je rođen 10.09.1946. godine u selu Bijele Vode od oca Zahira i majke Halime. Još kao tromjesečna beba...

RAHM. HAJRIJA MAVRIĆ

Bila jednom jedna dobra, čestita i plemenita kći, supruga-hanuma, majka, nana, pranana... U nedjelju, 21.10. 2018. godine, odnosno 12. safera 1440. h.g. poslije klanjanja sabah namaza i kraćeg zikra...

O PRINCIPIMA SE NE GLASA

v.d. muftija sandžački Abdurahman ef. Kujević Čovjek je najodabranije Allahovo stvorenje zbog razuma koji mu je darovan da bi poštovao Objavom propisane principe. Bez Objave sa neba nemoguće je u...

GRANICA IZMEĐU SUDBINE I ODGOVORNOSTI

ZAŠTO SE LOŠE STVARI DEŠAVAJU ? O musibetima – nevoljama i poteškoćama na koje insan nailazi tokom života – postoje dvije vrste ajeta. U prvu vrstu spada ovaj ajet iz sure El-Hadid: مَا...

ZNAČENJE BROJEVA – BROJ 1 i BROJ 7

U Kur'anu se ističe da je Allah dž.š. sve s mjerom stvorio. Sve što je s mjerom stvoreno mjerljivo je prema određenim uspostavljenim standardima te se može i matematički izraziti. To znači da svemirom...

Budi najbolji uzor u svojoj zajednici

Vjernik, musliman bi u svojoj zajednici trebao biti najbolji primjer, prvenstveno svojim ahlakom - lijepim moralnim ponašanjem, a zatim i svojim vanjskim izgledom, osmjehom bratu muslimanu, sticanjem znanja,...

Dodatna briga o vjerskom odgoju

Zahvala pripada Allahu dž.š., Gospodaru svjetova, a selavat donosim na Njegovog Poslanika s.a.v.s. Gospodaru naš, ukabuli nam ovaj današnji čin. Draga braćo i sestre. U prethodnom mandatu bio sam...