Zaštitimo sebe i druge

„Žena će biti bačena u vatru ako sveže mačku, a ne bude je hranila, niti pustila da se sama hrani.“ (Buhari)     PITANJE: Da li je dovoljno da vjernik sam sebi uči Kur'an u...