article placeholder

TI SI UISTINU NAJLJEPŠEG AHLAKA

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ti si uistinu najljepšeg ahlaka. Ista je pisana prema djelu Zapečaćeni džennetski napitak, autora Safijjur-Rahmana El-Mubarakfurija. Poslanika, sallallahu...

 HUTBA POVODOM 12. REBIU-L-EVVELA

Hvala Allahu dž.š., Stvoritelju svih svjetova, salavat i selam donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve vjernike koji slijede put islama do...
article placeholder

KO ĆE ALLAHU DATI LIJEP ZAJAM

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ko će Allahu dati lijep zajam. Želja mi je da kroz ajete, hadise i poučne događaje iz historije islama potaknem sve nas na dobročinstvo i lijep ahlak,...
article placeholder

IMETAK SE NE UMANJUJE SADAKOM

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Imetak se ne umanjuje sadakom. Govoriti o sadaci i davati sadaku, u ovom našem vremenu i okruženju, je naša velika zadaća, koju mnogi od nas, svjesno ili...
article placeholder

EJUB, ALEJHIS-SELAM – SIMBOL STRPLJIVOSTI

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ejub, alejhis-selam – simbol strpljivosti. Govorim o ovoj temi u vremenu u kojem su neki ljudi izloženi teškim iskušenjima, ali mnogo manjim od iskušenja...
article placeholder

 HIDŽRA NAS UČI I PODSJEĆA

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Hidžra nas uči i podsjeća. Za pomenutu temu sam se opredijelio u drugom danu mjeseca muharrema 1439. hidžretske godine, a to je prilika da se sjetimo...
article placeholder

GENOCID NAD ROHINJA MUSLIMANIMA

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Genocid nad Rohinja muslimanima. Ali prije nego pređem na zadatu temu hoću da vas obavijestim da smo hvala Allahu, dželle še'nuhu, mi hadžije iz Bosne...