article placeholder

MILOST JE SVOJSTVO MU'MINA

Braćo i sestre u islamu! Današnju hutbu sam naslovio sa Milost je svojstvo mu’mina. Govorim uz Allahovu, dželle še’nuhu, pomoć na zadatu temu u vremenu u kojem je sve manje milosti i samilosti među...
article placeholder

DAREŽLJIVOST JE VRLINA MU'MINA

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Darežljivost je vrlina mu'mina. Ova karakterna osobina je jedna od najvažnijih osobina ummeta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ona bi trebala da...
article placeholder

ALLAH, DŽELLE ŠE'NUHU, ŠTITI SVOJU KABU

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Allah, dželle še'nuhu, štiti svoju Kabu. Za istu sam se opredijelio jer su prošloga petka zločinci Husi iz provincije Sad iz Jemena na Meku lansirali...
article placeholder

SAMO ALLAHU PRIPADAJU SVA VLAST I MOĆ

 Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Samo Allahu pripadaju sva vlast i moć. Tema koja je pred nama je uvijek aktuelna, a posebno u danima u kojima se vodi bespoštedna predizborna kampanja, a...
article placeholder

STRAH OD ALLAHA, DŽELLE ŠE’NUHU

Braćo i sestre u islamu! Današnju hutbu sam naslovio sa Strah od Allaha, dželle še’nuhu. Tema je veoma važna i aktuelna, jer zadire u srž našeg vjerovanja, a bez čvrstog vjerovanja u Allaha,...

Bajramska hutba Reisu-l-uleme

Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših. Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik....