Kurir: “Tadić je simbol laži”

Tadić je svima pričao priču koja se želi čuti, jednu u Ankari, drugu u Beogradu, treću u Sarajevu, četvrtu u Briselu… A onda su se te priče sudarile i svi su shvatili da on govori neistinu i...