IZLASCI I SLOBODNO VRIJEME MLADIH

Piše: Adela ŠEHIÆ  Bismillahir-rahmanir-rahim! / Zahvala pripada samo Allahu dž.š. i neka je salavat i selam na njegovog Poslanika Muhammeda, s.a.v.s, njegovu čestitu porodicu, časne ashabe...
article placeholder

INTERVJU EFENDIJA MUAMER ZUKORLIÆ

10.oktobar 2007. INTERVJU EFENDIJA MUAMER ZUKORLIÆ UPOZORAVAM Predsednik Mešihata Islamske zajednice kaže da bi destabilizacija prostora mogla dovesti do...
article placeholder

ZEKAT  ČIŠÆENJE IMETKA MU'MINA

Braćo i sestre u islamu! Danas 16. ramazana 1428.h., što odgovara 28. septembru 2007. godine, hutbu sam naslovio sa «Zekat – čišćenje imetka mu'mina». Možda će neko kazati:...
article placeholder

RAMAZAN  MJESEC ALLAHOVE DŽ.Š. MILOSTI

Braćo i sestre, u islamu! Danas, 09. ramazana 1428. godine po hidžri, što odgovara 21. septembru 2007. godine po Isau a.s., hutbu sam naslovio sa «Ramazan – Mjesec Allahove dž.š....
article placeholder

ŽIVJETI SA HALALOM

Braćo i sestre u islamu! Danas 23. ramazana 1428. h., što odgovara 05. oktobru 2007. godine, u četvrtoj ramazanskoj hutbi, na prijedlog Vjersko-prosvjetne službe, govorim na temu «Živjeti sa...
article placeholder

Odlaganje obavljanje hadža

Da li je dozvoljeno odlagati obavljanje hadža onoj osobi koja ispunjava sve potrebne uslove, pravdajući se time da joj je još rano ili da je još mlada za to? ...
article placeholder

Zašto se visina vitra mijenja

Poznato je da se nekada sadekatu-l-fitr izračunavao na osnovu pšenice, ječma i drugih kultura, te da se u njima i davao. Meðutim, danas se ovaj raniji način izračunavanja visine i oblik davanja potpuno...