article placeholder

Stav Šerijata o dječijim dodacima

Čitalac S.A. pita kakav je stav Šerijata po pitanju primanja dječijih dodataka, koji se od strane države mjesečno isplaćuju roditeljima. Da li je dozvoljeno taj novac uzimati jer se ne zna na...
article placeholder

Uzimanje kamate od banke

Da li je jednak grijeh ukoliko osoba uzima kamatu od banke, koju ona isplaćuje na sredstva oročena u njoj, ili kamatu koju dobije na pozajmljeni novac odreðenoj osobi, sa kojim ona radi i...
article placeholder

Slikanje i postavljanje slika

Često se mogu čuti komentari pojedinih ljudi da je slikanje i postavljanje slika u cjelosti haram, to jest, zabranjeno, pozivajući se na riječi Poslanika a.s. “Zaista će na Sudnjem danu slikari...
article placeholder

Kašnjenje sa klanjem kurbana

PITANJE: Kako da postupi osoba koja je kupila kurban, ali ga nije uspjela zaklati u propisanom vremenu, ili je imala namjeru da ga kupi, a to zbog obaveza nije uspjela učiniti?...
article placeholder

Nadoknada za datu krv

PITANJE: U jednom od prošlih brojeva Glasa islama govorili ste o uticaju davanja krvi na uspostavljanje rodbinskih veza i tom prilikom objasnili da davanje krvi ne utiče na uspostavljanje srodstva...
article placeholder

Pravo na protest

PITANJE: Da li muslimani širom svijeta imaju pravo reagovati na objavaljene karikature Muhameda a.s., na način koji smo u prilici gledati zadnjih mjesec dana? Da li zaista treba na ovaj način:...
article placeholder

Bavljenje sportom

PITANJE: Kakav je stav islamske uleme po pitanju bavljenja različitim vrstama sporta, da li je svaki sport dozvoljen ili ima onih koji su zabranjeni?...
article placeholder

Grijesi nakon hadža

PITANJE: Da li osoba koja obavi hadž može isti pokvariti neizvršavanjem onoga što je Uzvišeni Allah dž.š. propisao, ili činjenjem nekog od velikih grijeha kojeg je Allah dž.š....