article placeholder

Uzimanje kamate od banke

Da li je jednak grijeh ukoliko osoba uzima kamatu od banke, koju ona isplaćuje na sredstva oročena u njoj, ili kamatu koju dobije na pozajmljeni novac odreðenoj osobi, sa kojim ona radi i...
article placeholder

Slikanje i postavljanje slika

Često se mogu čuti komentari pojedinih ljudi da je slikanje i postavljanje slika u cjelosti haram, to jest, zabranjeno, pozivajući se na riječi Poslanika a.s. “Zaista će na Sudnjem danu slikari...
article placeholder

Kašnjenje sa klanjem kurbana

PITANJE: Kako da postupi osoba koja je kupila kurban, ali ga nije uspjela zaklati u propisanom vremenu, ili je imala namjeru da ga kupi, a to zbog obaveza nije uspjela učiniti?...
article placeholder

Nadoknada za datu krv

PITANJE: U jednom od prošlih brojeva Glasa islama govorili ste o uticaju davanja krvi na uspostavljanje rodbinskih veza i tom prilikom objasnili da davanje krvi ne utiče na uspostavljanje srodstva...
article placeholder

Pravo na protest

PITANJE: Da li muslimani širom svijeta imaju pravo reagovati na objavaljene karikature Muhameda a.s., na način koji smo u prilici gledati zadnjih mjesec dana? Da li zaista treba na ovaj način:...
article placeholder

Bavljenje sportom

PITANJE: Kakav je stav islamske uleme po pitanju bavljenja različitim vrstama sporta, da li je svaki sport dozvoljen ili ima onih koji su zabranjeni?...
article placeholder

Grijesi nakon hadža

PITANJE: Da li osoba koja obavi hadž može isti pokvariti neizvršavanjem onoga što je Uzvišeni Allah dž.š. propisao, ili činjenjem nekog od velikih grijeha kojeg je Allah dž.š....