article placeholder

Odlazak na hadž

Jedan naš redovni čitalac kaže: „Pošao sam na hadž 1986. godine sa još 12 ljudi i stigli smo do granice Saudijske Arabije. Meðutim, zbog odreðenih razloga nisu nam dozvolili da uðemo u...
article placeholder

Zekat i sadekat'u-l-fitr

PITANJE: Da li osoba koja je dužna dati zekat i sadekatu-l-fitr može sama birati kome će i koliko će dati na ime zekata i sadekatu-l-fitra, rukovodeći se kur'anskim ajetima koji govore...