Stvari koje nas se ne tiču

„Jasan znak da je čovjek daleko od Allahove milosti i da ga je Allah napustio jeste njegovo bavljenje i zanimanje onime što ga se ne tiče.“ (Hasan El-Basri)     Allah dž.š. na...

Obrazovni sistem u Srbiji

Obrazovni sistem Srbije, kao i ostalih država u okruženju, treba da pretendira ka elastičnoj formi obrazovanja sa iskrama međunarodnog doktrinarnog sistema i sistema obrazovanja Finske, koji je ujedno...

Univerzalnost hidžranskih poruka

„I požurite oprostu od Gospodara svoga i Džennetu koji je pripremljen za one koji su Boga svoga svjesni.“   “Hvala Allahu, zahvaljujem se Njemu i od Njega pomoć tražim, u Njega...

Namaz bolesnika

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Bolesnik će, ako može, klanjati stojeći. Ako mu to donese poteškoće, klanjat će sjedeći. Ako mu i to čini poteškoće, naklonit će se...