Stav islama o glasanju

PITANJE: Obzirom da postoje različita tumačenja „uleme“ u pogledu učešća pripadnika islama u dešavanjima koja su posljedica življenja muslimana u neislamskim društvima, od kojih je vrlo važno...

Moralna dimenzija u islamskoj politici

Etika se može definisati kao skup principa o ispravnom ponašanju ili kao teorija ili sistem moralnih vrijednosti. Etika se može odrediti kao učenje o općoj prirodi morala i specifičnim moralnim izborima...

Lider visokog obrazovanja

Djeca bez škole - Siročad gola! Borba za opstanak Sve narode budi Da školuju djecu Da postanu ljudi.   Safvet-beg Bašagić   Krajem 19 vijeka, u odsutnom trenutku...

ALKOHOL U MEDICINI – DA ILI NE

Ovo je pitanje u vezi kog i danas postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. U hemijskoj terminologiji, alkohol se ne odnosi na opojna pića, nego je to opći termin koji se primjenjuje na sve organske...