Akaid i islamska spekulativna teologija

Iz štampe izašla nova knjiga autora hfz. dr. Almira Pramenkovića. Knjiga pod naslovom Akaid i islamska spekulativna teologija sinteza je predavanja na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru iz...

Udružene misli

Ljeto je. 23. avgust 2020. Noć. Na obali mora prelijep grad - Ulcinj. Stari grad vjekovima krasi džamija, bedem s jedne strane, krš s druge, more sa malom plažom, Mjesec... U gradu se čuju...

HUTBA O VAŽNOSTI BRIGE O ZAJEDNICI

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, koji čovjeka stvori u najljepšem obliku i razumom odlikova nad ostalim stvorenjima. Hvala Njemu Uzvišenom na nebrojanim blagodatima kojima nas počasti, što nas učini...

U potrazi za mudrošću (6. dio)

Uzvišeni Allah ne traži od vas da budete savršeni. To ljudi traže od vas. Allah želi da budete na Njegovom putu i da se tim putem krećete, da napredujete. Koliko brzo? Ne iznad vaših mogućnosti....

Propisi o kurbanu

PITANJE: Na kojem je stepenu obaveznosti klanje kurbana?   ODGOVOR: Klanje kurbana jeste vadžib - obavezno, po mišljenju imama Ebu Hanife, imama hanefijskog mezheba, i dužna ga je izvršiti...