ŠAĆIR I OBJAVA

 Pisac i  revolucionar Muhamed Abdagić (X)  Najveća je istina u tome da ne treba tragati za istinom... Prije Objave Šaćira će hudam spustiti u had i na tom danteovskom putovanju zagrobnim...

Vjera je diktat (2)

Kritika čiste vjere (III)  Ako proba da se natječe s Bogom, čovjek je na gubitku Savremena religijska ili teološka misao ne samo da je moralno zakržljala, već je postala moralno neodrživa zato...

Put na hadž 2018. (2. dio)

  dan - Zanijetili smo umru, oblačeći ihram i donošenjem nijeta: “Odazivam ti se Gospodaru umrom” na mikatu (mjestu) Zul Hulejfa, nadomak Medine, na putu ka Mekki. Svi muškarci su dužni na sebi...

RAHM. REDŽO ZUKANOVIĆ

U utorak 4. decembra 2018. godine na Ahiret je preselio rahm. Redžo Zukanović. Hadžija Redžo je rođen 10.09.1946. godine u selu Bijele Vode od oca Zahira i majke Halime. Još kao tromjesečna beba...

RAHM. HAJRIJA MAVRIĆ

Bila jednom jedna dobra, čestita i plemenita kći, supruga-hanuma, majka, nana, pranana... U nedjelju, 21.10. 2018. godine, odnosno 12. safera 1440. h.g. poslije klanjanja sabah namaza i kraćeg zikra...