Devotshmëria dhe morali i mirë

Nga Ebu Dherr,Xhundub ibn Xhunadete dhe Ebu Abdurrahman,Muadh ibn Xhebeli(radiall-llahu anhum),transmetohet se i Dërguari a.s ka thënë:’’Ke frikë All-llahun ku do që të jesh.Pas çdo...

PERIUDHA E THIRJES NË ISLAM HAPTAZI

Muhammedi a.s. para se të thirrte njerëzit në Islam haptazi , tri vite këtë e kishte bërë fshehurazi . Tanimë erdhi koha kur ai do të dilte që publikisht t’i ftonte idhujtarët mekas për...

FRAGMENTE NGA JETA E SAHABEVE

SEID IBNU AMIR EL- XHUMEHIJ “ Seid ibnu Amir El- Xhumehij është njeri që bleu ahiretin me dynja dhe preferoi Allahun dhe Pejgamberin e Tij mbi çdo kënd tjetër”.    ...

Bajram namaz klanjan na 5 mesta

Na području Novosadskog muftinstva Bajram namaz klanjan je na 5 mesta i to u medžlisu odbora Novi Sad, medžlisu odbora Beočin, medžlisu odbora Subotica, Beočin i V. Rit. Bajramsku hutbu u Novom Sadu...

Muftijstvo sandžačko

Sandžak i sandžački muslimani SANDŽAK je ime područja koje se prostire na dijelovima teritorije sadašnjih republika Srbije i Crne Gore. To područje čini geo-političku i...