Skip to content

Plan za buduće aktivnosti
Nedjelja, 17. Juni 2007.| 00:38

OSNOVI PLANA RADA MUFTIJE SANDŽAČKOG ZA NAREDNE ČETIRI GODINE 

 

Nakon deset godina reformi u Islamskoj zajednici u Srbiji, obilježenih osnivanjem novih ustanova i službi, neophodno je ući u proces stabilizacije postojećeg sistema. U tom smislu nužno je ukazati poseban značaj sljedećim oblastima: 

 

 Muftija sa svojim saradnicima I - VJERSKI POSLOVI 

            Uvažavajući tradicionalnu i historijsku vrijednost džamije, neophodno je ostvariti pretpostavke da džamija bude osnovni izvor duhovnog, edukativnog, kulturnog i socijalnog masovnog napajanja i glavni stožer okupljanja vjernika i izgradnje opšteg jedinstva u muslimanskom društvu.

            U tom cilju, potrebno je obogatiti postojeće i izgrađivati nove džamije prostornim, tehničkim i programskim sadržajima koji će privući sve starosne, polne i socijalne kategorije. To znači da će svaka džamija imati standardno uređenu učionicu, kompjuerski kabinet, a poželjno je u okviru džamije, ili u njenoj neposrednoj blizini, otvoriti klubove džematlija sa adekvatnim sadržajima. Potrebno je da svaka mahala dobije svoju džamiju, a svaki grad centralnu džamiju.

 

II - VAKUFSKI POSLOVI 

            Polazeći od činjenice da je vakuf jedan od osnovnih stubova opstanka islama i muslimana u Srbiji, u cilju zaštite i razvoja vakufske imovine neophodno je učiniti sljedeće:

1 - Ojačati vakufsku službu posebno kadrovima pravničko-vjerskog i šerijatsko-pravničkog obrazovanja,

2 - Nakon zaustavljanja otimanja i ugrožavanja vakufske imovine nastaviti sa aktivnostima u cilju povraćaja oduzete vakufske imovine,

3 - Nastaviti sa oživljavanjem prakse osnivanja vakufa - pojedinačnih ili grupnih. 

 

III - MEARIFSKI POSLOVI 

1 - Unapređenje mektebske nastave, koja se pokazala nezamjenjivim oblikom masovnog vjerskog obrazovanja.

2 - Unapre?enje postojećih i otvaranje novih elitnih mekteba za predškolski i školski uzrast. Pored Novog Pazara i Tutina, gdje ve? postoje ove ustanove, potrebno je ostvariti pretpostavke za osnivanje ovih mekteba u svim gradovima Sandžaka.

3 - Vjeronauku u školama, kao najznačajniji edukativni poduhvat u posljednjih nekoliko godina, unapređivati posebno dobrim vjeroučiteljima obrazovanim vjerskim i pedagoškim znanjem i metodičkim vještinama.

4 - Medresi, kao osnovnom stubu vjerskog obrazovanja, dati mjesto koje joj pripada. Pored muške i ženske Medrese u Novom Pazaru i ?enskog odjeljenja u Rožajama, neophodno je raditi na osnivanju odjeljenja ženske Medrese u Prijepolju i Plavu.

5 - Islamska akademija, kao jedina visoka islamska škola u Srbiji, nakon što je ušla u treću godinu svoga ?ivota, zahtijeva značajna ulaganja za svoju stabilizaciju. Izgradnja započete zgrade Fakulteta biće jedan od prioriteta u narednom periodu. 

 

IV - MEDIJSKI POSLOVI 

1 - Stabilizovati i unaprijediti islamski mjesečnik Glas islama, koji neprekidno izlazi punih osam godina.

2 - Intenzivirati postojeću prezentaciju web-sajta Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.

3 - Raditi na osnivanju radija i televizije, samostalno ili u saradnji sa nekim od privatnih medijskih ili poslovnih partnera.

4 - Obezbijediti korektno predstavljanje islama na drugim medijima. 

 

V - ODNOSI SA DR?AVOM 

            Raditi na uspostavljanju stabilnih odnosa Islamske zajednice i države, koji će biti zaštićeni zakonom i neće ovisiti o volji pojedinica ili grupacije koja je na vlasti. U tom smislu nu?no je ostvariti sljede?e:

1 - Ustavom definisati status Bošnjaka kao autohtonog naroda koji ?ivi u Sand?aku, Srbiji i Crnoj Gori.

2 - Ubrzati donošenje Zakona o vjerskoj slobodi koji ?e garantovati ravnopravan status Islamske zajednice sa drugim tradicionalnim vjerskim zajednicama i crkvama i obezbijediti vjerska individualna i kolektivna prava u svim sferama života, posebno u javnim ustanovama (vojsci, policiji, zatvorskim ustanovama, bolnicama i dr.) 

 

VI - ODNOSI SA ISLAMSKIM SVIJETOM 

            Neophodno je nastaviti dosadašnji trend izgradnje dobrih odnosa sa islamskim zajednicama i organizacijama u regionu i svijetu u cjelini. U tom smislu, neophodno je promovisati duh povezivanja, saradnje i integracija, posebno na balkanskom nivou. Potrebno je izgraditi takve metode u komunikacijama sa islamskim faktorima kako bi se što bezbolnije dao doprinos adekvatnom postavljanju prema izazovima vremena u kome ?ivimo, prije svega toliko prisutnog pojma "terorizam", koji je stvarno, a posebno medijski, prisutan u svjetskoj realnosti. 

 

  Akademija maturanata Medrese Gazi Isa-beg VII - JEDINSTVO ISLAMSKE ZAJEDNICE 

            Nakon što je, uprkos svim nedaćama, na primjeru Bosne i Hercegovine i Sandžaka, potvrđeno da je moguće praviti jedinstvo Islamske zajednice, došlo je do objedinjavanje Islamske zajednice u Srbiji. Dosadašnje stanje rasparčanosti Islamske zajednice (Beograd, Vojvodina, Preševska dolina) bilo je neprihvatljivo. Nedopustivo je da novim Zakonom o vjerskoj slobodi bude legalizovana takva razjedinjenost.

*   *   * 

            Za realizaciju ovih ciljeva neophodna je puna podrška, kako na nivou Islamske zajednice u Srbiji tako i na nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na koju sa puno povjerenja i uz Bočiju pomoć računamo. 

< Prošli Sljedeći >

Facebook

Top