FLETA E HADITHIT

Transmetohet nga emiri i besimtarëve Ebu Hafsi, Omer ibnul-Hattabi ,radijellahu anhu të ketë thënë: “ E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem duke thënë:...