Prikupljanje kurbanskih koža

Interesovanje za otkup kurbanskih koža je znatno slabo zbog njene loše proðe na inostranom tržištu, kao i zbog tradicionalno lošeg kvaliteta usljed nestručnog manipulisanja njome nakon klanja.

Zbog pomenutog nestručnog i nemarnog odnosa prema kurbanskoj koži od strane velikog broja davalaca, evidentan je veći broj oštećene kože. Takvu kožu otkupljivač, zbog neupotrebljivosti, plaća po drastično nižoj cijeni, čime se umanjuje ovaj prihod Medrese kao i iznos pripadajuće provizije medžlisima.

Akcija prikupljanja kurbanskih koža se održava svake godine. Kože se u Novom Pazaru prikupljaju ispred Altun-alem džamije.

 

Akcija klanja kurbana

U situaciji sve veće
ekonomske krize, uz vidno oslabljen životni standard stanovništva, uplaćeno je
ukupno 1.338 kurbana, što je rekordan broj za dvanaest godina organizovanja ove
akcije u režiji Mešihata Islamske zajednice Sandžaka.

Sa područja sandžačkih
medžlisa uplaćeno je 906 kurbana, od kojih je 662 iz Novog Pazara, a 244 iz
ostalih mjesta Sandžaka.
Takoðe, uplaćeno je 12
kurbana iz nekoliko gradova Kosova i Srbije.
Od sandžačkih vjernika, džemata
i organizacija širom svijeta pristiglo je 420 uplata, od kojih su najznačajnije
150 iz Islamske zajednice Turaka “Mili Gjoruš” i 50 od Islamske
zajednice Bošnjaka u Njemačkoj.
Kurbani su, kao i prethodnih
godina, nabavljani kod stalnog dobavljača, tako da je od pomenutih 1.338 uplata
kupljeno 184 grla krupne stoke i 50 brava. Klanje krupne stoke je obavljeno, kao
i prethodne godine, u privatnoj klanici “Lav” u Sjenici, po povoljnim
finansijskim i u zavidnim higijensko-tehničkim uslovima.
Pomenutom broju kurbana treba
dodati i 44 živa kurbana poklonjena Medresi od strane džematlija, kao i 105
kurbana, donaciju Svjetske Islamske Humanitarne Organizacije iz Saudijske
Arabije (IGATHA), koji su u zajedničkoj akciji zaklani u Novosadskoj klanici i
nakon Bajrama podijeljeni siromašnim licima.
Ukupna količina dobijenog
mesa premašuje 50 tona, što je takoðe rekord kada je težina u pitanju. Treba
istaći da je pomenuta sjenička klanica izvršila i preradu 32 govečeta, odnosno 7.500
kgr, u suhomesnate proizvode, dok je trećeg dana Bajrama organizovana podjela
direktno iz klanice sandžačkim zdravstvenim, humanitarnim i socijalnim
ustanovama.