Muftija je glavni vjerski organ na području muftiluka. Sjedište muftije i područje muftiluka odreðuje Sabor Islamske zajednice.

Muftiju postavlja, premješta i razrješava dužnosti Sabor Islamske zajednice na prijedlog Mešihata Islamske zajednice.

Za muftiju može biti imenovan alim koji je svojim poznavanjem islamskog učenja i svojim ponašanjem stekao ugled meðu pripadnicima Islamske zajednice, koji posjeduje visoko islamsko obrazovanje i najmanje tri godine rada u Islamskoj zajednici.

Muftija predstavlja Islamsku zajednicu u stvarima vjere na području muftiluka, te:

– tumači islamske norme i izdaje fetve,

– nadzire rad imama, hatiba, muallima i muderrisa,

– stara se o zaštiti vjerskih prava muslimana,

– brine se o uvjetima za izvršavanje islamskih dužnosti,

– stara se o izvršavanju odluka i uputa viših organa Islamske zajednice,

– predlaže postavljenje, razrješenje i premještaj glavnog imama.

Sabor Islamske zajednice svake četiri godine potvrðuje postavljenje muftije, na prijedlog Mešihata Islamske zajednice. Muftija ima ured. Muftiji u radu pomaže Savjet kojeg čine svi glavni imami i direktor medrese sa područja muftiluka. Muftija polaže zakletvu pred predsjednikom Mešihata Islamske zajednice i u radu je odgovoran Mešihatu.