Dužnosti učenika i studenata koje Mešihat upućuje na ramazansku praksu su:

 • da čuvaju ugled i dostojanstvo službenika Islamske zajednice,
 • da strogo vode računa o svom islamskom ponašanju, odijevanju i komunikaciji sa ljudima,
 • da povjerene imamsko-muallimske i vaisko-hatibske dužnosti propisano i na vrijeme izvršavaju,
 • da se pridržavaju programa i uputstava Mešihata i Medžlisa Islamske zajednice na čijem se području nalaze, odnosno muftije i glavnog imama,
 • da dobro saraðuju sa imamom u čijem džematu se nalaze i da prate njegove programe rada,
 • da sa džematlijama postupaju uljudno, tolerantno i savjesno,
 • da u skladu sa svojim stručnim mogućnostima nastoje putem vazova, predavanja i ličnih kontakata, podizati kod džematlija islamsku svijest, koristeći pri tome stečeno znanje i stručnu literaturu,
 • da u svojim vazovima i predavanjima razvijaju kod džematlija osjećaj islamske solidarnosti, ljubavi i tolerancije,
 • da se ne upuštaju u diskusije i rasprave koje su izvan vjerskog domena, te da na postavljena pitanja odgovaraju samo onda kada su potpuno sigurni, odnosno kad pribave mjerodavno objašnjenje,
 • da kroz svoje vazove i predavanja ukazuju na značaj prikupljanja sredstava zekata i sadekatu-l-fitra za potrebe Medrese “Gazi-Isabeg” u Novom Pazaru,
 • da u svim svojim odnosima i postupcima usklade svoje ponašanje sa islamskim odredbama, propisima Islamske zajednice i opštevažećim zakonskim propisima,
 • da se najmanje dan prije Ramazana jave u sjedište Medžlisa Islamske zajednice na čijem području su dobili raspored,
 • da tokom svog boravka u d?ematu kontaktiraju sa predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice i da se obavezno prije odlaska iz džemata jave Med?lisu Islamske zajednice i pribave potvrdu potpisanu od nadležnog glavnog imama o obavljenoj praksi, koju će predati direkciji Medrese, odnosno dekanatu.