Ustanove Islamske zajednice:

  • Fakultet za islamske studije – dekan dr. Enver ef. Gicić
  • Medresa „Gazi Isa-beg“ – hfz. Adnan Dupljak
  • Dječije ustanove „Reuda i Wildan“ – upravnica Aida Rašljanin
  • Škola Kur'ana Časnog – direktor hfz. Irfan ef. Malić
  • Izdavačka ustanova „El-Kelimeh“ – direktor Malik ef. Nurović
  • Media centar – direktor Salahudin Fetić
  • Centar za humanitarni rad „Hajrat“ – direktor Mirsad ef. Bećirović
  • Agencija za sertificiranje halal kvaliteta – direktor Samir Tandir
  • Islamski kulturni centar „Altun alem“ – rukovodilac akademik Fatmir Bači
  • Vakufska direkcija – muftija sandžački hfz. Abdurahman ef. Kujević