MUFTIJA GRABUS POTPISAO SPORAZUM SA VLADOM REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVNOM POLOŽAJU ISLAMSKE ZAJEDNICE

Lovro Šturm i muftija mr. Nedžad Grabus Ljubljana
MINAS javlja da je u ponedjeljak, 09. jula 2007.
godine, muftija i predsjednik Mešihata IZ-e Slovenije potpisao je
sporazum sa Vladom Republike Slovenije o pravnom položaju Islamske
zajednice u Republici Sloveniji. Tim povodom IZ-e dala je slijedeće
obavještenje za javnost:

MINAS javlja da je u ponedjeljak, 09. jula 2007.
godine, muftija i predsjednik Mešihata IZ-e Slovenije potpisao je
sporazum sa Vladom Republike Slovenije o pravnom položaju Islamske
zajednice u Republici Sloveniji. Tim povodom IZ-e dala je slijedeće
obavještenje za javnost:
IZ-a u Sloveniji izražava svoje zadovoljstvo potpisivanjem sporazuma o
pravnom položaju s Vladom Republike Slovenije. IZ-a u Sloveniji je s
tim činom osnažila svoj subjektivitet i pravni integritet u slovenskom
pravnom sistemu. To će omogućiti IZ-i u Sloveniji da da svoj doprinos
jačanju tolerancije i poštivanja različitosti u široj društvenoj
zajednici.


Lovro Šturm i muftija mr. Nedžad Grabus

IZ-a se zahvaljuje Vladi Republike Slovenije što je ovo pitanje
riješeno. Posebnu zahvalnost izražava premijeru Janezu Janši,
predsjedniku Komisije za rješavanje otvorenih pitanja s vjerskim
zajednicama dr. Lovri Šturmu i direktoru Ureda za vjerske zajednice dr.
Dragi Čeparu.
Misija IZ-e u Sloveniji je da pomogne muslimanima, u skladu s Ustavom i
pravnim redom Republike Slovenije, da lakše primjenjuju svoja vjerska
uvjerenja. Uloga IZ-e je da promovira i afirmira višestoljetnu evropsku
tradiciju tolerantnog islamskog učenja te da na taj način doprinosi
jačanju svijesti o važnosti poštivanja svakog bića pojedinačno.
Poslanje IZ-e je i da pomogne svakom čovjeku ako mu je pomoć potrebna u
humanitarnom ili drugom smislu koji će sačuvati ljudsko dostojanstvo i
dignitet.
Sporazum o pravnom položaju IZ-e u Sloveniji pozicionirao je IZ-u u
slovensko društvo i na taj način je omogućeno muslimanima da nesmetano
primjenjuju i žive svoju religiju u svojoj domovini Sloveniji.


Prilikom svečanog potpisivanja

U delegaciji Islamske zajednice Slovenije na čijem čelu je bio muftija
Nedžad Gabus, svečanom potisivanju sporazuma prisustvovali su i:
– Refik Havzija, predsjednik Sabora IZ-e Slovenije
– Ibrahim malanović, zamjenik Mešihata IZ-e Slovenije
– Nevzet Porić, sekretar IZ-e Slovenije
– Almir Kurspahić, član Mešihata IZ-e Slovenije
Nakon potpisa muftija Nedžad Grabus obratio se novinarima i kazao: „U
ovom svečanom trenutku želim se zahvaliti Vladi Republike Slovenije na
usvajanju sporazuma o pravnom položaju IZ-e u Sloveniji. Posebno se
zahvaljujem premijeru Janezu Janši što je podržao ovaj sporazum,
predsjedniku Komisije za rješavanje otvorenih pitanja vjerskih
zajednica ministru pravosuða dr. Lovri Šturmu, direktoru Ureda za
vjerske zajednice dr. Dragi Čeparu. Zahvalnost dugujem i svome timu
koji je marljivo radio na sporazumu: gosp. Nevzetu Poriću, Ibrahimu
Malanoviću, Almiru Kurspahiću i Refiku Havziji.
Potpisivanjem ovoga sporazuma osnažen je subjektivitet IZ-e u
Sloveniji, jasnije odreðena polja njenoga djelovanja i omogućena lakša
realizacija programa IZ-e u Sloveniji. Ovim činom IZ-a u Sloveniji
jasno je prezicirana u slovenski pravni sustav. To će nam omogućiti da
našim članovima budemo na usluzi u zavodima gdje je ograničeno
kretanje, a posebno da pomognemo bolesnicima u bolnicama.
Posebno je važan segment koji govori o obrazovnoj i odgojnoj ulozi IZ-e
u Sloveniji. Ovim činom IZ-a se konačno osjeća dijelom slovenskog
društva. Mi ćemo dati sve od sebe da razvijamo i dalje njegujemo
tolerantan odnos prema svim članovima društva u Sloveniji, da
promoviramo demokratske vrijednosti, razvijamo svijest o poštivanju
ljudskih prava i na taj način sudjelujemo u jačanju poštivanja prava na
individualno opredijeljene svakog pojedinca u Sloveniji. Naša
religioznost je poznata po tolerantnom odnosu do drugih i to ćemo i
nastaviti promovirati« kazao je muftija Grabus.
U nastavku objavljujemo prijevod sporazuma na bosanskom jeziku:
Na osnovi 21. člana Zakona o vjerskoj slobodi (Sl. l. RS, br. 14/2007)
sklapaju Vlada Republike Slovenije i Islamska zajednica u Republici
Sloveniji:

SPORAZUM
O PRAVNOM POLOŽAJU
ISLAMSKE ZAJEDNICE U REPUBLICI SLOVENIJI

Vlada Republike Slovenije i Islamska zajednica u Republici Sloveniji (u nastavku: Islamska zajednica) dogovorili su se:
I.
SLOBODA DJELOVANJA ISLAMSKE ZAJEDNICE

Islamska zajednica djeluje slobodno i autonomno po pravilima svoje
interne organiziranosti koja su u skladu sa ustavnim in pravnim redom
Republike Slovenije kao i vrijednostima i načelima slobodnog i
demokratskog društva.

II.
PRAVNI SUBJEKTIVITET ISLAMSKE ZAJEDNICE

Islamska zajednica je pravno lice privatnog prava u skladu sa zakonom koji ureðuje položaj vjerskih zajednica.
Pravna lica privatnog prava su institucije sa sjedištem u Republici
Sloveniji kojE djeluju u okvirima Islamske zajednice (sastavni
dijelovi) i imaju taj subjektivitet po pravilima interne
organiziranosti Islamske zajednice. Sastavni dijelovi Islamske
zajednice imaju pravo pridobiti vlastiti pravni subjektivitet. Pravni
subjektivitet pridobivaju na osnovi prethodne potvrde Islamske
zajednice.


Šturm prilikom obraćanja

Pravna lica Islamske zajednice mogu u skladu sa pravnim redom Republike
Slovenije pridobiti vlasničko pravo i druga stvarna prava na pokretnoj
i nepokretnoj imovini.
III.
SLOBODO PRI ORGANIZIRANJU I IZVOÐENJU VJERSKE I ODGOJNE DJELATNOSTI I JURISDIKCIJE

Islamskoj zajednici zagarantirana je sloboda bogoslužja, vjerske
nastave i svih drugih djelatnosti u skladu sa ustavnim i pravnim redom
Republike Slovenije.
U skladu sa ustavnim i pravnim redom Republike Slovenije Islamska
zajednica organizira i vjerske obrede izvan prostora vjerske zajednice
i druga javna okupljanja.
IV.
SLOBODA PRI OBLIKOVANJU STRUKTURA ISLAMSKE ZAJEDNICE I IMENOVANJU NJIHOVIH NOSILACA

Osnivanje, promjena i ukidanje institucija iz 2. pasusa 2. tačke ovog
sporazuma u skladu je sa pravilima interne organiziranosti i
nadležnosti Islamske zajednice.
Nadležna tijela Islamske zajednice, u skladu sa pravilima interne organiziranosti, oblikuju službe i organe Islamske zajednice.
Imenovanje, razrješenja, otkazi i premještanje vjerskih službenika ili
funkcionara Islamske zajednice u njenoj su isključivoj nadležnosti,
odnosno u nadležnosti organa Islamske zajednice.

V.
SLOBODA PRI USPOSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU KONTAKATA
Islamska zajednica i njena pravna lica iz 2. pasusa 2. tačke kao i
njihovi predstavnici mogu slobodno održavati kontakte sa Islamskom
zajednicom u Bosni i Hercegovini. Isto tako mogu slobodno uspostavljati
i održavati kontakte kao i sudjelovati sa islamskim ili drugim
ustanovama, organizacijama, zajednicama i drugim pravnim i fizičkim
licima u Republici Sloveniji i svijetu.
Islamska zajednica tradicionalno je povezana sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini.

VI.
SLOBODA PRI DOSTUPU DO MEDIJA I PRI OSNIVANJU
VLASTITIH MEDIJA
Islamska zajednica ima istu slobodu, iste uvijete i ista prava pri
osnivanju i vlasništvu medija kao i druga pravna lica u Republici
Sloveniji.
Islamska zajednica ima isto kao i druga pravna lica mogućnosti dostupa do javnih i drugih medija.

VII.
SLOBODA PRI OSNIVANJU UDRUŽENJA


Muftija Grabus ima razloga za dobro raspoloženje

Pravna lica Islamske zajednice mogu u skladu sa pravnim redom Republike Slovenije osnivati udruženja.
U skladu sa pravnim redom Republike Slovenije mogu pripadnici Islamske
zajednice slobodno osnivati svoja udruženja s namjerom i ciljevima koji
su povezani sa djelovanjem Islamske zajednice i u njima slobodno i
javno djelovati.
Islamska zajednica i njena pravna lica mogu osnivati fondacije koje se
osnivaju i djeluju u skladu sa pravnim redom Republike Slovenije.

VIII.
SLOBODA OSNIVANJA OBRAZOVNIH I ODGOJNIH USTANOVA

Islamska zajednica ima pravo osnivati obrazovne i odgojne ustanove,
ðačke i studentske domove kao i druge slične ustanove i u njima
slobodno izvršavati obrazovnu i odgojnu djelatnost po vlastitim
statutima u skladu sa ustavnim i pravnim redom Republike Slovenije.
Država podržava te ustanove pod jednakim uvjetima kao što podržava i druge takve privatne ustanove.
Status ðaka, studenata i odgojenika tih ustanova izjednačen je sa
statusom ðaka, studenata i odgojenika u drugim javnim ustanovama.

IX.
OČUVANJE HISTORIJSKE I KULTURNE ZAOSTAVŠTINE

Nadležni državni organi i organi Islamske zajednice u skladu sa
područnim propisima sudjeluju pri očuvanju i održavanju kulturnih
spomenika i drugih kulturnih dobara i arhiva koji su u državnom
vlasništvu ili u vlasništvu Islamske zajednice, a tiču se Islamske
zajednice.
Islamska zajednica ima pravo, u skladu sa zakonima Republike Slovenije,
graditi i održavati prostore i zgrade za bogoslužje, druge vjerske
obrede kao i za druga okupljanja i ima pravo do slobodnog dostupa do
njih.

X.
OPÆA PRAVA I VJERSKA DJELATNOST U BOLNICAMA, STARAČKIM DOMOVIMA, ORUŽANIM SNAGAMA, POLICIJI I POSEBNIM USTANOVAMA

U Republici Sloveniji osigurano je cjelovito poštivanje vjerske slobode
pojedinaca i grupa pojedinaca u bolnicama, lječilištima, zatvorima,
kasarnama i drugim ustanovama gdje je kretanje ljudi koji se u njima
nalaze ograničeno ili onemogućeno.
Islamska zajednica ima pravo u tim ustanovama u skladu sa područnim propisima osiguravati vjerske duhovne usluge.

XI.
IZJEDNAČAVANJE ISLAMSKIH HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SA DRUGIM HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA

Islamska zajednica i njena pravna lica imaju pravo, u skladu sa
ustavnim i pravnim redom Republike Slovenije, osnivati ustanove,
odnosno organizacije koje se bave humanitarnošću i društvenom
solidarnošću.
Humanitarne i socijalne islamske ustanove i organizacije koje se bave
humanitarnošću i društvenom solidarnošću, a koje su organizirane u
skladu sa slovenskim pravnim redom su, na osnovi olakšica, pomoći i
drugih poticajnih mjera, izjednačene sa drugim sličnim humanitarnim
organizacijama u državi.

Nedžad Grabus
muftija i predsjednik Mešihata
ISLAMSKE ZAJEDNICE
U REPULICI SLOVENIJI
Dr. Lovro Šturm
predsjednik
KOMISIJE VLADE RS
ZA RJEŠAVANJE OTVORENIH PITANJA
VJERSKIH ZAJEDNICA

U Ljubljani, 9. jula 2007. god.