Britanski parlamentarci za pregovore sa Hamasom, Hizbullahom i Ihvanul-Musliminima

Odbor za inostranu politiku britanskog parlamenta preporučio je članovima parlamenta ove zemlje da preispitaju mogućnost započinjanja razgovora sa "umjerenim strujama"
unutar islamskih organizacija Hamasa, Hizbullaha i Ihvanul-Muslimina u Egiptu,
kako bi se našao zajednički
interes u cilju postizanja trajnog mira na Bliskom istoku, dugoročno, ali i formiranje palestinske
vlade izmeðu rivalskih
frakcija Hamasa i Fetha, kratkoročno,
na dobrobit, prije svega, tamošnjeg stanovništva koje je više nego dovoljno
propatilo, ali i na dobrobit cjelokupne meðunarodne
zajednice koja sve više postaje svjesna da bez pravednog rješenjam koje bi
podrazumijevalo pravedan mir na Bliskom istoku, nema ne dugoročne stabilnosti, niti u tom
regionu, niti u cijelom svijetu.