Napad na Azharvog izaslanika tokom boravka u džamiji u sred Londona

Učestali
su zahtjevi muslimana u V. Britaniji da se postave kamere za nadzor ili čuvari koji bi obezbjeðivali klanjače tokom obavljanja namaza u tamošnjim
džamijama. Ovaj zahtjev je
posljedica incidenta koji se prije nekoliko vremena desio od jednoj od
centralnih džamija u
Londonu, kada je napadnut i teško povrijeðen,
u predjelu oka i lica, specijalni izaslanik Šejhul–Azhara, Muhammed Mustafa
Selamuni, u džamiji
"Redževit Barak",
koga je udarcem u predjelu lica, hladnim predmetom, povrijedila nepoznata
osoba. Napadač je uletio u džamiju odmah nakon završetka
namaza i pored iznenaðenih i
uplašenih džematlija zadao mu
udarac.

Muslimani Londona su veoma zabrinuti nakon ovog teškog incidenta
i upozoravaju da ovakvi dogaðaji
mogu uskoro postati svakodnevnica, obzirom da se takve ličnosti "hrane"
svakodnevnim dezinformacijama o islamu i muslimanima sa brojnih televizijskih i
ostalih medijskih glasila u Velikoj Britaniji.

Nakon sprovedene istrage napadač je uhapšen, i nakon provere identiteta saznalo se
da se radi o državljaninu
Irske.

U svojo reakciji na ovaj dogaðaj,
Šejhul-Azhar, Muhammed Sejjid Tantawi je poručio
da će, bez obzira na ovaj
neprijateljski i sramni čin,
i dalje nastaviti sa slanjem Azharovih delegata i misionara širom Zapada, pa i
u Veliku Britaniju.

Kako je potvrdila informativnu služba Šejhul – Azhara sljedeća delegacija Azhara koja će boraviti u London biće
sastavljena od tri eminentna profesora Univerziteta Al-Azhar.