Približavanje Srbije i EU

Image

Zastave članica EU

Predstavnici Evropske unije i Srbije
usaglasili su tekst Sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, koji
označava naredni korak Beograda na dugom putu ka očekivanom prijemu u
Uniju.

Predstavnici Evropske unije i Srbije
usaglasili su tekst Sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, koji
označava naredni korak Beograda na dugom putu ka očekivanom prijemu u
Uniju.

Sporazum predvidja da u trgovini
izmedju Evropske unije i Srbije u narednih šest godina bude ukinut
najveći deo carina i drugih barijera. To, sa jedne strane, otvara nove
mogućnosti za srpski izvoz, ali i izlaže domaću privredu većoj
konkurenciji iz Evrope.

Stručnjak za
Balkan iz Brisela, Lučija Montanaro-Žankovski, objašnjava da sporazum
ima važne finansijske i trgovinske posledice, izmeðu ostalog i zbog
toga što će srpskim firmama biti lakše da svoje proizvode izvoze u EU:

"On
je veoma važan za Srbiju zato što se takav sporazum smatra glavnom
kapijom ka članstvu u Uniji. Sklapanje sporazuma je znak da je zemlja
čvrsto na putu da postane deo EU. Iako je i ranije bilo dogovora o
partnerstvu, stvari sada postaju ozbiljnije – sporazum ima važne
finansijske i trgovinske posledice. Njegovo usaglašavanje istovremeno
predstavlja priznanje da je zemlja ostvarila napredak u reformama".

Kad
kažete finansijske i trgovinske, pretpostavljam da mislite na činjenicu
da će srpskim firmama biti lakše da svoje proizvode izvoze u EU?

"To
je jedna stvar, preferencijalni tretman u trgovini. Druga stvar je
finansijska pomoć Evropske unije, koju će Srbija dobijati kako bi
reformisala odredjene institucije. U suštini, što je neka zemlja bliže
članstvu u EU, to ona iz Brisela dobija više finansijske pomoći. Prošle
godine smo, na primer, imali ogromnu razliku u pomoći koju su od EU
dobile Bugarska i Srbija. Bugarska je dobila daleko više jer je bila na
pragu ulaska u Uniju. To može da izgleda paradoksalno, jer što je
zemlja dalje od Evropske unije, to joj je finansijska pomoć potrebnija,
ali u svakom slučaju ovo je veliki korak za Srbiju. Pritisak za
hapšenje Ratka Mladića će se nastaviti, jer bez toga verovatno neće
biti ratifikacije sporazuma".

Beograd
Beograd

Srbija po Sporazumu o stabilizaciji i asocijaciji istovremeno preuzima i velike obaveze?

"To
je ogroman spektar zakona, mehanizama i standarda koji su usvojeni u
Evropskoj unji. Da bi neka zemlja ušla u Uniju, ona mora da usvoji i
primeni kompletno evropsko pravo, koje sadrži 80 hiljada stranica.
Srbija još uvek nije u toj fazi, ali će morati da sprovede niz reformi
– od standarda u veterini i u proizvodnji hrane, preko borbe protiv
korupcije i organizovanog kriminala, do primene pravila o slobodnoj
konkurenciji na tržištu. Usvajanje evropskih standarda ima posledice za
praktično svaki segment društva i privrede. Neke od tih reformi su u
Srbiji već počele, ali sada će morati da budu odlučno nastavljene."

Sporazum
o stabilizaciji i asocijaciji znači da se u trgovini izmedju Srbije i
zemalja EU postepeno ukidaju carine. To znači da će odredjeni segmenti
srpske privrede verovatno imati problema da se nose sa konkurencijom iz
EU. Koliko je moguće da se u tom slučaju opadne podrška gradjana za
ulazak u Uniju?

"Može da dodje do
negativnih regovanja, i ekonomskih i političkih. To smo već videli u
nekim od bivših socijalisitičkih zemalja, koje su sada članice Unije.
Na političkom planu je, na primer, u nekim zemljama došlo do jačanja
nacionalističkih snaga, dok su na ekonomskom planu neki segmenti
privrede morali da budu zatvoreni jer nisu mogli da se nose sa
konkurencijom, ili su morali da ulože veliki napor kako bi dostigli
evropske standarde. Sa druge strane, za Srbiju taj proces otvara nove
perspektive razvoja, jer ona ima jaku državnu administraciju i veće
ekonomske potencijale u odnosu na druge zemlje u regionu."

Preduslov: Ratko Mladić
Preduslov: Ratko Mladić

Postoji
li, s druge strane, opasnost da se sve ovo za nekoliko meseci ponovo
zakoči zbog pitanja Ratka Mladića, kao što je bio slučaj prošle godine,
kada su bili suspendovani pregovori o ovo sporazumu koji je juče
usaglašen?

"Mislim da ta opasnost
postoji. Sa jedne strane i zemlje članice EU i funkcioneri u evropskim
institucijama žele da pomognu Srbiji i da priznaju da se ona nalazi u
teškoj situaciji. Bez obzira na to, Koštunica je odavno obećao da će
Mladić biti isporučen, i Evropska unija može da izgubi strpljenje. Može
jednostavno da se desi da zemlje Unije koje se zalažu za
konstruktivniji pristup prema Srbiji ostanu bez argumenata ukoliko
Beograd ne ispuni obećanje u vezi sa Mladićem",
kaže za BBC Lučija Montanaro-Žankovski, stručnjak za Balkan iz Brisela.
http://www.bbc.co.uk/serbian/