Za ravnopravnost studenata Albanaca

Partije sa juga Srbije traže isti tretman za sve studente, bez obzira na nacionalnost.
Političke partije sa juga Srbije navode da 1.300 studenata albanske
nacionalnosti sa juga Srbije za Beograd predstavljaju graðane drugog
reda jer nemaju pravo na studentske kredite i druge beneficije. Isti
političari najavljuju da će, ako ne bude postignut dogovor s vlastima u
Beogradu, tražiti pomoć meðunarodnih organizacija, Evropske unije i SAD.

Albanci, studenti iz opština Bujanovac, Preševo i Medveða, okupljeni
oko projekta "Demokratija u praksi", 1. septembra u Preševu su
potpisali akt koji su nazvali Memoradum 1. septembar. Tim činom oni su
vlasti u Beogradu upozorili na to da studente ne gledaju sa različitih
pozicija, odnosno da studente iz te tri opštine ne tretiraju kao
graðane drugog reda, rekao je Basrei Memeti, lider Demokratske
alijanse.
Memeti je pojasnio da je sa tog skupa Vladi Srbije
i ministarstvima prosvete i finansija upućen memorandum kojim se traži
da Srbija sve studente koji su njeni graðani tretira na isti način, a
nadležnima je upućeno podsećanje da pravo na studentske kredite i druge
povlastice pripadaju svim studentima u Srbiji, bez obzira na
nacionalnost.
"Za sada nismo dobili nikakav poziv da se grupa
studenata koja želi da se sretne s Vladom, koju smatramo svojom, naðe s
ministrima koji su ovlašćeni za neka pitanja. Nažalost, nismo dobili
nikakav odgovor, ni poziv da se sretnemo", kaže Memeti.
On
dodaje da su vlasti u Beogradu zamoljene da prime na razgovor jednu
studentsku delegaciju sastavljenu od Albanaca koji studiraju u Prištini
i Tirani, s obzirom na to da su to jedini univerziteti na kojima se
nastava odvija na albanskom jeziku.
"Kako predstavnici Vlade ćute, mi ćemo pomoć tražiti od meðunarodnih organizacija, institucija EU i SAD", zaključuje Memeti.

Kamberi: Sistematska represija policije


Odbor za ljudska prava u Bujanovcu optužio je policiju u Medveði da
nastavlja sistematsku represiju nad Albancima u toj opštini na jugu
Srbije. "Policijska tortura sprovedena od 23. do 25. oktobra nad Faikom
Hajdarijem, Burimom Jahom i Nazimom Muratovićem najbolji je dokaz za tu
tvrdnju", saopštio je Kamberi.
Pomenuta tri Albanca osumnjičena su za prebijanje radnika Jugopetrola u
Medveði Gorana Simića, a Kamberi kaže da su policjci u Medveði
prekoračili ovlašćenja u pretkrivičnom postupku i demonstracijom sile
stavili do znanja da je prostor za miran život albanske zajednice u toj
opštini ograničen.
Odbor je podseća čelnike policije u
Medveði da su upotreba sile, maltretiranje i zlostavljanje graðana
tokom privoðenja i zadržavanja u stanici policije protivni normama
zakonodavstva Srbije i meðunarodnih konvencija.
Dodaje se da
takvi postupci policije ugrožavaju rezultate mirovnog procesa koji je
na jugu Srbije ostvaren uz veliku pomoć i podršku meðunarodne
zajednice.