Odgovornost u slučaju “Pahomije”?

B92 Info Vesti Društvo

Odgovornost u slučaju "Pahomije"?

31. oktobar 2007. | 10:11 -> 18:08 | Izvor: B92

Beograd — Advokat oštećenih dečaka nada se da će Ministarstvo pravde
utvrditi odgovornost sudija za povredu zakona u slučaju "Pahomije".

Odluka Vrhovnog suda Srbije da su sudovi u Nišu povredili zakon u
postupku protiv vladike Pahomija, ne može da promeni prvostepenu
presudu kojom je Tomislav Gačić osloboðen optužbi za bludne radnje nad
maloletnicima, koji ponovo mogu da traže pravdu pred domaćim sudovima
pokretanjem graðanske parnice.

Vrhovni sud delimično je usvojio zahtev za zaštitu zakonitosti
republičkog javnog tužioca Srbije i utvrdio da je pravnosnažnim
presudama Opštinskog suda u Nišu, u oslobaðajućem delu, i Okružnog suda
u Nišu, povreðen zakon u korist okrivljenog Tomislava Gačića.

U obrazloženju odluke navodi se da je prvostepeni sud utvrdio da
postoji suprotnost u iskazima svedoka i da zbog toga tim svedocima ne
veruje. Vrhovni sud Srbije je, meðutim, utvrdio da je time povreðen
zakon u korist okrivljenog, jer iskazi svedoka nisu meðusobno suprotni
u odnosu na činjenice od značaja za presudu.

Advokat trojice oštećenih dečaka Aleksandar Stojković kaže da je
zadovoljan presudom Vrhovnog suda Srbije jer ona predstavlja moralno
zadovoljenje za dečake koji su imali hrabrost da se pred sudom suoče sa
vladikom SPC.

Meðutim, Stojković ističe da je Vrhovni sud ovom presudom pokušao da spere ljagu sa sramne presude srpskog pravosuða.

"Neću da se smirim sve dok ministar pravde, kao u slučaju Ilariona,
ne pokrene postupak za razrešenje svih tih poslušnika koji su doneli te
sramne presude i doveli do toga da ti momci budu četiri godine žigosani
u javnosti – nije im se verovalo, neki od njih su potpuno psihički
pali, neki se i leče", kaže on.

Stojković kaže da je Vrhovni sud ovom odlukom pokušao da spere
ljagu sa sramne presude. On dodaje da je sud u Nišu morao da spreči da
dva krivična dela zastare.

Podsećamo, u druga dva slučaja Tomislav Gačić je osloboðen zbog
nedostatka dokaza. Suðenje Gačiću trajalo je tri i po godine. Na veliki
broj pretresa optuženi se nije pojavio, što je doprinelo da dva
krivična dela zastare.

B92 nije uspeo da dobije odgovor Ministarstva pravde da li će
pokrenuti postupak kontrole rada sudija na slučaju vladike Pahomija,
kao što je to učinjeno posle zastarevanja slučaja "Ilarion" pred
novosadskim Okružnim sudom.

Povodom ovog slučaja Srpska pravoslavna crkva do sada nije reagovala, uz obrazloženje da najpre sud treba da da konačnu reč.

Sudije Okružnog i Opštinskog suda u Nišu nisu želele da komentarišu
odluku Vrhovnog suda na osnovu saopštenja, već će to učiniti kada
dobiju predmet.

Podsetimo, proces protiv vladike Pahomija počeo je 2003. godine u
Opštinskom sudu u Vranju, a u aprilu 2005. godine, odlukom Vrhovnog
suda, preseljen je u Niš, gde je postupak ponovo pokrenut.

Presudom veća kojim je predsedavala Katarina Ranðelović, "usled
nedostatka dokaza" vladika Pahomije je osloboðen optužbi za preostala
dva krivična dela.

Maloletni dečaci su na suðenju čak dva puta morali da se suoče sa
optuženim i ponove svoje iskaze, što je suprotno tendenciji u
savremenom preavosuðu da se žrtve što više poštede ponavljanja i
podsećanja na svoju torturu.

Nadzor u sudu zbog slučaja Pahomije

Ministar pravde Srbije Dušan Petrović kaže da će po završetku
nadzora u sudu u Nišu, pred kojim je suðeno vladici Pahomiju, biti
odlučeno da li će biti pokrenut postupak za razrešenje sudija zbog
zastarelosti predmeta.

"Čim bude završen nadzor u sudu u Nišu, koji je sudio u slučaju
Pahomije, imaću sve elemente da procenim da li je potrebno pokrenuti
postupak pred Velikim personalnim većem, jedinim telom u ovoj državi
koje je nadležno da utvrdi da li postoje razlozi za razrešenje ili ne",
rekao je Petrović novinarima u Skupštini Srbije.

Prema njegovim rečima, postoje odreðeni predmeti u kojima je
optužen Pahomije a koji su zastareli i zato će Ministarstvo pravde
izvršiti nadzor nad sudom u Nišu.

Ministar pravde je dodao da su predmet nadzora svi sudovi gde postoje zastareli predmeti.

"Ostaje osloboðen optužbi"

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Goran Ilić objašnjava da
zaključak Vrhovnog suda ne obara prvostepenu presudu i da Tomislav
Gačić ostaje osloboðen optužbi.

Vanredni pravni lekovi u domaćem pravosuðu pre svega su namenjeni
zaštiti okrivljenog i presuda se ne može menjati čak ni u ovakvom
slučaju kada se utvrdi da je zakon prekršen u njegovu korist.

Oštećenima ostaje mogućnost da pokrenu graðansku parnicu protiv Pahomija za nanetu duševnu bol, kaže profesor Ilić.

"Zna se za slučaj koji je svojevremeno potresao američku javnost ,
slučaj O'Džej Simpsona koga je krivična porota oslobodila a onda su u
graðanskoj parnici oštećeni dobili veoma veliku naknadu na ime
pretrpljene štete", kaže on.

"Znači, ovi dečaci koji su tu bili oštećeni, ako njihovi advokati
procene da ima elemenata, a definitivno se po njihovim izjama može to
tako tumačiti, mogli bi da pokrenu postupak pred graðanskim sudom jer
samo postojanje krivičnog dela nije uslov da se traži naknada štete od
nekog lica", kaže on.

* Komentari: 20

* Hronološki

http://www.b92.net/info/komentari.php?nav_id=270163#hrono

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2007&mm=10&dd=31&nav_category=12&nav_id=270163