Sarajevo: Zabranjeni vidovnjaci

Sarajevo
— Opština Novo Sarajevo juče je saopštila da zabranjuje rad
vidovnjaka, a ukoliko budu uhvaćeni, kazne su od 100 do 300 evra.

Radi
se o osobama angažovanim u vračanju, proricanju sudbine i sličnim
prevarama, saopštila je Opština Novo Sarajevo. Ista kazna preti osobama
koje reklamiraju takve aktivnosti ili podstiču ljude da koriste usluge
vidovnjaka, javlja AP.

Novim propisima su predviðene kazne i za
osobe koje, dok čiste, prskaju ljude prljavom vodom, za gaðanje ljudi
kamenjem, ledom, grudvama i hranom, kao i za telefonske pozive bez
razloga.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2007&mm=11&dd=08&nav_category=1

Općinsko vijeće


Usvojena Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Općine Novo Sarajevo

5.11.2007.

Predviðene novčane kazne za prekršaje protiv javnog reda
Na
prijedlog Komisije za statut i propise Općine Novo Sarajevo, na 30-toj
sjednici Općinskog vijeća, održanoj 31. oktobra 2007. godine, usvojena
je Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Općine
Novo Sarajevo i utvrdile su se sankcije koje se izriču počiniocima
prekršaja, a koji nisu propisani Zakonom o prekršajima protiv javnog
reda i mira.
Za prekršaje protiv javnog reda, u skladu sa ovom Odlukom, može se izreći novčana kazna, i to:
1. Novčanom kaznom od 100,00 KM kazniće se za prekršaj:
a)
ko uznemirava stanare upotrebom telefona, zvonceta ili interfona, ili
kucanjem na vrata stana bez potrebe, kao i radi prodaje robe, gatanja
ili proricanja sudbine, ili pružanja usluga koje nisu ugovorene ili
naručene,
b) ko pršće prolaznike vodom prilikom pranja ulica,
pločnik ili dvorišta, zalijevanje vrtova ili travnjaka, ili od vozila u
pokretu,
c) ko pere motorna vozila ili prosipa motorna ulja na mjestima gdje to nije predviðeno,
d)
ko pere ćilime i slične predmete ispred zgrada, ili ko istresa tepihe,
jorgane, posteljine, stoljnjake ili druge tkanine sa balkona i
stambenih zgrada,
e) ko prodaje novine ispred i na raskrsnicama.
2. Novčanom kaznom od 150,00 KM do 450,00 KM kazniće se za prekršaj:
a)
ko baca na prolaznike i vozila led ili snijeg savijen u grudve, kamenje
ili druge predmete, ili ko baca na prolaznike predmete, hranu ili
prosipa tekućinu iz zgrada ili ograðenih prostora,
b) ko pere prozore ili druga stakla na vozilima ispred i na raskrsnicama,
c)
ko piše grafite po fasadama i ulazima zgrada, javnim prijevoznim
sredstvima, spomenicima, potpornim zidovima, reklamnim panoima i sl.,
d) ko lomi ili na drugi način oštećuje ili uništava sadnice i rasad na javnim površinama,
e)
ko se vješa ili penje na sredstva javnog gradskog saobraćaja, ili ko
iskače, izlazi ili se naginje iz sredstava javnog gradskog saobraćaja u
pokretu,
f) ko se bavi kupovinom radi prodaje ili prodaje bioskopske
ili druge ulaznice radi zarade, kao i prodaje ulaznica na mjestu koje
nije odreðeno za tu svrhu,
g) ko pomjera kontejnere za smeće sa
mjesta koja su utvrðena odlukom nadležnog organa ili ko odlaže smeće
mimo kontjnera i ko pali vatru u i oko kontejnera za smeće, ili ko
ošteti kontejner za smeće,
h) ko ulazi ili se okuplja u napuštenim privatnim ili državnim objektima,
i)
ko postupa sa životinjama na način kojim izaziva uznemirenje ili
negodovanje graðana, ili ko ne ističe upozorenja za opasnost na ulazu u
zatvoreno dvorište ili drugi odreðeni prostor gdje su smještene opasne
životinje, ili ko uvodi životinje u prodavnice ili slične objekte, ili
ko kupa životinje ili neukloni nečistoću životinja na javnom mjestu,
j)
ko surovo postupa sa životinjama, izaziva ih ili ih podstiče na borbu,
ili ko kolje životinje na javnom mjestu, izuzev u dvorištima i baštama
individualnih stambenih objekata za vrijeme vjerskih praznika.
3. Novčanom kaznom od 200,00 do 600,00 KM kazniće se za prekršaj:
a)
ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem,
ili ko objavljuje oglase, propagira ili na drugi način graðane poziva
ili podstiče da se podvrgnu vračanju ili proricanju sudbine, ili ko u
vračanju na bilo koji način pomaže licu koji se bavi tim aktivnostima,

b)
ko u svojstvu posjetioca unosi alkoholna pića u sportske i kulturne
objekte za vrijeme održavanja sportskih i kulturnih manifestacija,

c) ko konzumira alkohol na otvorenim prostorima, parkovima, ispred prodavnica i drugim prostorima koji nisu za to predviðeni,

d) ko nedozvoljeno koristi javnu površinu bez odobrenja nadležnog organa,
e)
ko prodaje robu ili pruža usluge na javnim površinama bez odobrenja
nadležnog organa, bez obzira da li se nalazi u svojstvu trgovca
,
f)
ko neovlašteno izvodi radove na instalacijama i provlači nove
instalacije u stambenim zgradama za čije je izvoðenje potrebno
odobrenje i nadležnost organa,
g) roditelj, usvojitelj, odnosno
staratelj maloljetnika koji je učinio prekršaj protiv javnog reda i
mira propisan ovom Odlukom, ako je izvršenje prekršaja posljedica
njegovog propuštanja dužnog staranja o maloljetniku, a u mogućnosti je
da takav nadzor vrši.
Prihod ostvaren naplatom novčanih kazni propisanih ovom Odlukom je prihod budžeta Općine Novo Sarajevo.
[ press centar ]
http://www.novosarajevo.ba/stream/press/index.php?sta=3&pid=884