Izvinjenje crkve u Španiji

Image

Izvor:FoNet

 Madrid —
Španska katolička crkva, u suprotnosti s do sad zastupanim stavom, javno se izvinila za svoje ponašanje u graðanskom ratu.

To je u zemlji izazvalo iznenaðenje, jer se katolička crkva, zbog
podrške puču generala Franciska Franka, smatrala žrtvom Druge španske
republike (1931-1939) i graðanskog rata 1936 – 1939. Tokom vladavine
Frankovih fašista mnogi svštenici i istaknuti predstavnici katoličkih
redova stali su na stranu pučista i sudelovali u pravljenju spiskova i
pripremi hapšenja i progona republikanaca i komunista.
Sada je na zasedanju Španske biskupske konferencije njen predsednik,
Biskup Rikardo Blaskez, izjavio da crkva jeste bila žrtva u graðanskom
ratu, ali da takoðe mora da prizna svoje greške i za njih zatraži
oproštenje.
"U nekiim stiuacijama nije se postupalo prema jevanðelu, što se mora osuditi, a uspomene na prošlost ne smeju služiti za meðusobna optuživanja, već za opraštanje i pouku", rekao je on.
O nedavnom proglašenju pedesetak u graðanskom ratu pobijenih katoličkih
sveštenika za mučenike, biskup je rekao da „to nije bilo upereno protiv
nikoga“.
"A kada govorimo o njima, dodajemo da uvažavamo
svakog ko se do poslednjeg trenutka borio za svoje ideje", zaključio je
biskup Blaskez.
Te njegove reči se dovode u vezu sa kritikama
nedavno donetog zakona o rehabilitaciji žrtava Frankovog režima, koji
prema mišljenju crkve "nepotrebno otvara stare rane".