Muslimani Češke Republike proslavili roðendan svog duhovnog voðe

Muslimani Češke su prije izvjesnog perioda bili u prilici obilježiti roðendan Muhammeda Alija Šilhafija, jednog od najstarijih muslimana, roðenog Čeha. 

Muhammeda Alija nazivaju još i „duhovnim voðom“ čeških muslimana,
odajući mu na taj način priznanje zbog velikog napora koji je učinio u
cilju preskakanja barijera koje su postojale na relaciji muslimani –
češke vlasti, a posebno onih koje su bile aktuelne na relaciji
muslimani i ostali koji žive u Češkoj.
Muhammed Ali je za islamonline.net ispričao da se njegov prvi susret sa
islamom desio tridesetih godina prošlog vijeka, dok je pohaðao srednju
školu, kada je na rafu jedne od gradskih biblioteka pronašao primjerak
Časnog Kur’ana sa prijevodom na češki jezik.