Njemačka zastupnica (SPD) prešla na islam

Elizabeth Müller je od 1985. godine pripadala Socijaldemokratskoj partiji. U okrugu Rhein-Sieg bila je potpredsjednica lokalnog SPD-a. Nedavno je istupila iz partije. Razlog je njen prelazak sa kršćanstva na islam.
„Prebacivalo mi se, jer sam preuzela drugu vjeru, gdje se prava žene gaze nogama. Optuživali su me da sam totalno luda, posebno 2002-te kada sam prešla na islam. U jednom momentu nisam više mogla podnijeti kritike, bacila svoju partijsku knjižicu i istupila iz Socijaldemokratske partije.“

Elizabeth Müller, koja je 26 godina bila zastupnica u parlamentu grada
Niederkassela, pored Bonna, okrivila je svoje partijske kolege da su
puni predrasuda i da ništa ne znaju o islamu.
„Ljudi koji nisu u bliskoj vezi sa islamom, trebaju se jednostavno
osloboditi predrasuda. A kada neko pokuša da im objasni kakva je vjera
islam, oni te ismijavaju i ne žele čak ni saslušati“, kaže Müllerova.

Elisabeth Müller prešla je na islam 2002 godine. To je bio veliki šok
za njene poznanike i kolege. Odrasla je u konzervativnoj katoličkoj
familiji i smatra da izmeðu islamskih i katoličkih uvjerenja vlada
duboki jaz.
„Dolazim iz konzervativne katoličke porodice. Više se ne mogu
poistovijetiti sa Katoličkom crkvom. Ono što se dešava u njoj nema više
nikakve veze sa Hristom i Bogom“, kaže Elizabeth.
„Čitala sam Kur’an i istovremeno ga uporeðivala sa Biblijom. Pomislila
sam: Ovo je prava vjera. Kur’an je posljednja Božija objava i potpuno
je pogrešno da ga njemački mediji tumače na ovaj način.“
U kontrastu sa kršćanstvom, bivša zastupnica SPD-a Elisabeth Müller u
islamu vidi direktnu vezu vjernika sa njihovim Stvoriteljem.