Politički muta brak izmeðu Benazir Buto i Navaza Šerifa

Image

Posljednja dešavanja u Pakistanu pokazala su da se ta zemlja kreće putanjom gdje je više neodrživo sadašnje stanje. Trenutno je na vlasti vojni režim predsjednika Perveza Mušarafa koji je uvoðenjem vanrednog stanja pokušao produžiti svoj “politički vijek”.

Svjesni situacije da je za Pakistan od izuzetne važnosti da doðe do
formiranja demokratske koalicije koja će biti u stanju da se izbori sa
vojnim režimom, dva bivša premijera Pakistana, Benazir Buto i Navaz
Šerif, i pored meðusobno dva suprotstavljena ideološka koncepta,
odlučili su formirati široku koaliciju kojom će se na sljedećim
izborima suprotstaviti Mušarafu.
Nezavisni politički analitičari u Pakistanu ovu koaliciju tumače kao
”politički, privremeni mut’a brak”, jer je formirana samo zbog trenutne
situacije. Dakle, primarni cilj je obaranje vojnog režima i
omogućavanje povratka demokratije u ovu muslimansku zemlju.
Naravno, slažu se u ocjeni da će nakon toga doći do “rastave” baš zbog
različitih ideoloških principa koji pokreću Butovu i Šerifa.